วันนี้ (๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ