สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๑๕,๗๒๗
กงวาน
๑๓,๓๘๘
กช-
๑๒,๓๒๘
กฎบัตรสหประชาชาติ
๑๑,๕๙๑
กฎเกณฑ์
๑๐,๗๓๔
กฎหมายพาณิชย์
๑๐,๖๐๐
กฐินัตถารกรรม
๑๐,๑๑๓
กตเวที
๙,๖๖๒
กดหัว
๙,๕๙๑
ก้นกบ
๘,๙๙๗
ก้นบุหรี่
๘,๕๐๗
ก้นหย่อน
๘,๓๙๑
กบินทร์
๘,๓๐๖
ก่นโคตร
๘,๒๒๘
กบเลือกนาย
๗,๙๓๗
กมณฑลาภิเษก
๗,๘๘๒
กรณียกิจ
๗,๘๐๐
กรกฏ
๗,๖๘๖
ก้มหัว
๗,๖๔๓
อกทะเล
๗,๔๗๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๗๕
กงวาน
๖๕
กช-
๖๕
กฎบัตรสหประชาชาติ
๖๑
กฎเกณฑ์
๕๒
กฎหมายพาณิชย์
๕๐
กฐินัตถารกรรม
๕๐
กดหัว
๔๕
กตเวที
๔๑
ก้นกบ
๓๙
ก้นบุหรี่
๓๘
กบินทร์
๓๘
ก่นโคตร
๓๗
ก้นหย่อน
๓๖
กมณฑลาภิเษก
๓๖
กบเลือกนาย
๓๕
ปฏิบัติ
๓๕
ก้มหัว
๓๔
ปกรณ์
๓๒
ขวนขวาย
๓๒

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๑,๕๙๖
อีเมล
๑,๔๘๐
อินเตอร์เน็ต
๑,๑๑๐
เว็บไซต์
๙๘๕
แอปเปิล
๙๗๗
อีเมล์
๙๐๘
แอปพลิเคชัน
๙๐๑
ดิจิทัล
๗๗๒
วร
๗๕๒
ช้อปปิ้ง
๗๓๔
ภัทร
๗๐๐
แซว
๖๙๒
วรรณ
๖๔๔
กะทะ
๖๑๖
เกมส์
๖๑๓
ความพึงพอใจ
๕๙๖
สติ๊กเกอร์
๕๘๖
คช
๕๘๓
ปรากฎ
๕๕๗
ผัดไท
๕๔๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
เพชรบุรี
รัดพระองค์
พระปัปผาสะ
ข้าวเหนียวมูน
อินเตอร์เน็ต
แซว
สตรอว์เบอร์รี่
อินเทอร์เนต
ดิจิทัล
นร
ตนเอง
วรรณ
การศึกษา
ณัฐ
ปัทมา
แอปเปิล
เสื้อผ้า
เวียงชัย
ศิขรา
คำสะแลง