สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๒๐,๐๔๐
กงวาน
๑๗,๑๑๔
กช-
๑๕,๗๘๙
กฎบัตรสหประชาชาติ
๑๔,๗๘๘
กฎเกณฑ์
๑๓,๖๗๕
กฎหมายพาณิชย์
๑๓,๕๑๔
กฐินัตถารกรรม
๑๒,๙๕๑
กตเวที
๑๒,๓๖๗
กดหัว
๑๒,๒๗๓
ก้นกบ
๑๑,๕๒๙
ก้นบุหรี่
๑๐,๙๒๕
ก้นหย่อน
๑๐,๗๕๕
กบินทร์
๑๐,๖๖๙
ก่นโคตร
๑๐,๕๖๔
กบเลือกนาย
๑๐,๑๙๗
กมณฑลาภิเษก
๑๐,๑๑๒
กรณียกิจ
๙,๙๙๘
กรกฏ
๙,๘๗๙
ก้มหัว
๙,๘๑๐
อกทะเล
๙,๖๕๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ใจ
๗๓
กกเสา
๔๔
กงวาน
๓๗
กช-
๓๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓๒
อติ
๓๒
กฎเกณฑ์
๓๑
ก้นกบ
๓๑
ก้นหย่อน
๓๑
อกทะเล
๓๑
อกสั่นขวัญหาย
๓๑
อกุศล
๓๑
อดทน
๓๑
กฎหมายพาณิชย์
๓๐
กฐินัตถารกรรม
๓๐
กตเวที
๓๐
อกแล
๓๐
อชินี
๓๐
อจล-
๓๐
อดิถี
๓๐

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๑,๙๙๓
อีเมล
๑,๘๓๔
อินเตอร์เน็ต
๑,๓๙๐
เว็บไซต์
๑,๒๘๐
แอปเปิล
๑,๒๓๖
แอปพลิเคชัน
๑,๑๙๓
อีเมล์
๑,๐๗๙
ดิจิทัล
๙๘๗
กะทะ
๙๘๖
แซว
๙๔๓
ช้อปปิ้ง
๙๑๖
วร
๙๑๐
ภัทร
๘๔๘
เกมส์
๘๔๓
วรรณ
๘๓๖
ความพึงพอใจ
๗๕๒
สติ๊กเกอร์
๗๓๖
รสชาด
๗๒๗
แอพพลิเคชั่น
๖๙๕
คช
๖๘๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
แอปพลิเคชัน
๑๑
แอพพลิเคชั่น
๑๐
เหวอ
กะทะ
วิเคราะ
ภัทร
อวยพร
อินเตอร์เน็ต
ระบบนิเวศ
ผัดไท
อีเมล
อิสระเสรี
กลอุบาย
สแตนเลส
สรรสร้าง
กฏ
อัตลักษณ์
ระบบนิเวศน์
การอ่าน
แอปเปิล