Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  การออกเสียงคำควบกล้ำ โดย ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ
 

การออกเสียงคำควบกล้ำ

          ได้มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงราชการหลายท่าน  บางท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว ได้มาปรารภและขอให้เน้นในเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำบ่อย ๆ เพราะในปัจจุบันนี้ เรามักจะได้ยินทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์เสมอ ในเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้สัมภาษณ์ หรือบางทีก็ผู้สัมภาษณ์เอง ตลอดจนโฆษกและผู้มาทำหน้าที่บรรยายหรือโฆษณาสินค้าต่าง ๆ มักจะพูดไม่มีอักษรควบกล้ำเลย เช่น “รัฐมนตรี” ก็ออกเสียงเป็น “ลัด-ถะ-มน- ตี” “ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง” ก็ออกเสียงเป็น “ปับ-ปุง-เปี่ยน-แปง” “คลินิก” ก็ออกเสียงเป็น “คิ-หฺนิก” หรือ “คี-หฺนิก” ฯลฯ เมื่อได้ยินแล้วทำให้หมดศรัทธาในตัวผู้พูดหรือผู้ให้สัมภาษณ์ บางทีก็เลยปิดวิทยุหรือโทรทัศน์เสียเลย เพราะเกรงว่าเด็ก ๆ จะจำไปใช้ผิด ๆ แล้วจะอ้างว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านอธิบดีผู้นั้นท่านยังออกเสียงอย่างนั้นเลย

           เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลือบ่ากว่าแรง ถ้าหากเราตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงตัวเอง ถ้าผู้ใหญ่พูดชัดถ้อยชัดคำก็จะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ตนเอง ทำให้มีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนไทย ไม่ใช่คนต่างด้าว เป็นคนลาวหรือคนจีนที่ยังพูดไทยไม่ชัด  ความจริงเรื่องนี้ควรจะฝึกฝนกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องหัดพูดให้ชัด เมื่อลูกหลานหรือลูกศิษย์ออกเสียงไม่ถูกจะได้แก้ไขได้  ถ้าผู้ใหญ่เองก็ออกเสียงไม่ถูก ไม่ชัด จะแนะนำลูกหลานหรือลูกศิษย์ก็ยาก  ทุกคนจึงควรจะปรับปรุงตัวเองก่อน

           ผู้ที่พูดอักษรควบกล้ำ เช่น “คร” “คล” หรือ “คว” ไม่ชัดนั้น ถ้าหากเรามีวิธีฝึกพูดที่ดีก็คงจะพอแก้ปัญหาได้ ข้าพเจ้าเคยนำมาใช้กับเด็กและผู้ใหญ่ได้ผลมาแล้ว เช่น คำว่า “คลอง” บางคนก็ออกเสียงว่า “คอง”  “ครู” บางคนก็ออกเสียงเป็น “คู”  บางทีตั้งใจจะพูดประโยคว่า “ผมยืนอยู่ข้างครู” แต่พูดเป็น “ผมยืนอยู่ข้างคู” ความหมายก็กลายเป็นคนละเรื่องไป  ถ้าหากจะให้หัดอ่านคำว่า “คลอง” เป็น “คะ-ลอง” ช้า ๆ ก่อน แล้วก็ให้เร็วขึ้น ๆ ต่อไปก็จะอ่านคำว่า “คลอง” ได้ถูกต้อง คำว่า “ปรับปรุง” ก็ลองให้อ่านว่า “ปะ-หฺรับ-ปะ-รุง” บ่อย ๆ และให้เร็วขึ้น ๆ ในที่สุดก็จะออกเสียงว่า “ปฺรับ-ปฺรุง” ได้ แม้คำอื่น ๆ ถ้าหากจะฝึกโดยวิธีนี้ก็คงจะได้ผลเช่นกัน

           ส่วนคำควบกล้ำ “คว” บางคนก็ออกเสียงเป็น “ฟ”  ในกรณีเช่นนี้ก็ลองใช้แบบเดียวกับคำที่มี ร หรือ ล กล้ำได้ เช่น “ความ” ก็ให้ออกเสียงช้า ๆ เป็น “คะ-วาม” ก่อน แล้วก็ให้ออกเสียงให้เร็วขึ้น ๆ  ในที่สุดก็จะออกเสียงเป็น “คฺวาม” ได้  วีธีนี้ข้าพเจ้าเคยนำไปใช้กับผู้ที่มาสอบเป็นผู้ประกาศได้ผลมาแล้ว จึงขอเสนอให้ท่านที่ยังออกเสียงตัวกล้ำไม่ได้ ลองนำไปทดลองใช้ดู  อาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องการออกเสียงคำควบกล้ำไม่ชัดได้ ทั้งยังจะเป็นการเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะของท่านอีกด้วย

           มีผู้เสนอว่า ควรจะได้เน้นในเรื่องคำควบกล้ำบ่อย ๆ และควรจะนำคำประเภทควบกล้ำที่มักจะออกเสียงไม่ชัดมาอ่านออกเสียงต่อท้ายรายการ “ภาษาไทยไขขาน” สักวันละคำก็คงจะได้ผลดีมาก เพราะเห็นว่าผู้อ่านในรายการนี้ออกเสียงได้ชัดเจนพอถือเป็นแบบฉบับได้ ถ้าหากมีผู้เห็นด้วยมาก ๆ ก็จะได้ดำเนินการต่อไป.

ผู้เขียน : .จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม
ที่มา : ภาษาไทยไขขาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ๒๕๒๘. หน้า ๑๔๐.

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution