Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ภาษาชาติ National language (๑๗ มกราคม ๒๕๕๐)
 

ภาษาชาติ (National language)

 

ลูกศิษย์ :  อาจารย์คะ  ทุกประเทศมีภาษาของตนเองหรือเปล่าคะ

 

อาจารย์ :  ทุกประเทศที่มีเอกราช  เราเรียกว่า ชาติ  แต่ละชาติต้องมีภาษาของตนเอง  เรียกว่า ภาษาชาติ   ภาษาชาติ  หมายถึงภาษาที่ได้รับการยกย่องและประกาศให้เป็นตัวแทนของภาษาในแต่ละประเทศ  เป็นภาษาที่สำคัญที่สุด และถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติ  คู่กับธงชาติ และเพลงชาติ  โดยส่วนใหญ่ ภาษาชาติมักเป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ของประเทศ     เช่น ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาชาติของประเทศฝรั่งเศส     ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาชาติของประเทศญี่ปุ่น    ภาษาไทยเป็นภาษาชาติของประเทศไทย  


          ในประเทศที่เป็นสังคมหลายภาษา   ต้องมีการเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งให้เป็นภาษาชาติ  และเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน  เนื่องจากกลุ่มคนที่พูดภาษาทั้งหลายต่างก็ต้องการให้ภาษาของตนเป็นภาษาชาติ  ดังตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์  และประเทศอินโดนีเซีย

 

          ประเทศไทยโชคดีที่ไม่มีปัญหาหรือความขัดแย้งเกี่ยวกับภาษาชาติ  ภาษาไทยเป็นภาษาชาติของประเทศไทยมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มมีชาติไทย   แสดงให้เห็นเอกภาพและความต่อเนื่องของชาติไทย

 

ที่มา : บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.
                                                         

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution