Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ ศาสดาจารย์ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 

ศาสตราจารย์ ไม่ใช่ ศาสดาจารย์

          ศาสตราจารย์ (อ่านว่า  สาด-สะ-ตฺรา-จาน) เขียน ศ ศาลา  สระอา  ส เสือ  ต เต่า  ร เรือ สระอา  จ จาน  สระอา  ร เรือ  ย ยักษ์  การันต์.   มาจากคำว่า ศาสตร์ หมายถึง วิชาความรู้ สมาสกับคำว่า อาจารย์ หมายถึง ครู  

          ศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งทางวิชาการชั้นสูงสุดของสถาบันระดับอุดมศึกษา มักมีผู้ออกเสียงคำนี้ว่า สาด-สะ-ดา-จาน ซึ่งไม่ถูกต้อง   คำว่า ศาสดา หมายถึง ผู้ตั้งลัทธิศาสนา หรือผู้เป็นศาสนทูตนำคำสอนของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ เช่น พระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์. ถ้าใช้ว่า ศาสดาจารย์ จะหมายถึง “อาจารย์ผู้เป็นศาสดา” 

          คำว่า ศาสตราจารย์ กับ ศาสดาจารย์ เป็นคนละคำกัน

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution