Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  แก๊ส NGV หรือ CNG (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐)
 

แก๊ส NGV หรือ CNG

          ในช่วง ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินได้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะหาพลังงานทดแทน โดยเฉพาะรัฐบาลได้ส่งเสริมให้นำแก๊สธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะทำให้ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์ ปริมาณฝุ่นละอองและควันดำลดลงแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศอีกด้วย

          ปัจจุบันพบว่า ยังมีประชาชนและสื่อมวลชนบางกลุ่ม รวมทั้งหน่วยงานบางหน่วยงาน ได้ใช้ศัพท์ที่หมายถึงแก๊สธรรมชาติไม่ถูกต้อง โดยนำคำ NGV มาใช้ในความหมายของแก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนำศัพท์มาใช้ผิดวามหมาย เพราะ NGV ย่อมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษคำเต็มว่า Natural Gas Vehicle ซึ่งหมายถึง ยานยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ไม่ได้มีความหมายว่าแก๊สธรรมชาติ ศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงแก๊สธรรมชาติ คือ Compressed Natural Gas ราชบัณฑิตยสถานได้เก็บศัพท์นี้แล้วในหนังสือพจนานุกรมศัพท์เธอร์โมไดนามิกส์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยบัญญัติศัพท์นี้ว่า แก๊สธรรมชาติอัด ใช้คำย่อว่า CNG (ซีเอ็นจี) และได้ให้คำนิยามศัพท์ว่า แก๊สธรรมชาติที่ถูกอัดด้วยความดันเพื่อบรรจุถัง ส่วนประกอบหลักของแก๊สธรรมชาติจะเป็นแก๊สมีเทนที่มีสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพของแก๊สที่อัดจนมีความดันสูง และเก็บไว้ในถังที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่น ถังเหล็กกล้า ดังนั้น เพื่อเป็นการใช้ศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมาย จึงควรเรียกแก๊สนี้ว่า แก๊สซีเอ็นจี มิใช่ แก๊สเอ็นจีวี แต่หากต้องการนำคำ NGV ไปใช้ในความหมายของแก๊สธรรมชาติ ควรใช้ศัพท์ว่า Natural Gas for Vehicles (NGV) ซึ่งหมายถึงแก๊สธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์

อารี พลดี

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution