Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  อังกฤษ (๔) โดย รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 

อังกฤษ (๔)

คราวก่อนได้เกริ่นไว้แล้วว่า พจนานุกรมของหมอสมิทได้แสดงให้เห็นวิธีสอนภาษาอังกฤษให้แก่คนไทยในสมัยนั้น ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าถูกวิธี ดังข้อความที่ปรากฏในคำนำดังนี้ (ตัวสะกดตามเดิม
)

คำนำ


อนึ่งอย่าลืมว่าในภาษาอิงคลิซพยัญชนะทุกตัวนั้น เมื่อใช้เป็นตัวสกดจำต้องออกเสียงพยัญชนะนั้นเอง ในข้อนี้ผิดกันกับวิธีอักขะระสยาม ด้วยว่าในภาษาสยามในพยัญชนะสกดจำเพาะแต่ ก, ง, ต, น, ม, ป ห้าเสียงนี้เมื่อใช้พยัญชนะอื่นเป็นตัวสกด จำต้องตกอยู่ในเสียงสกดหกแม่นี้
.

ในดิกเชอนเอรีฉบับนี้ เมื่อมีพยัญชนะสองตัวเป็นตัวสกด แลต้องออกเสียงสกดทั้งสองตัวนั้นมักใช้หมายยำมการดั่งนี้ พยัญชนะตัวไหนมีหมายยำมการดั่งนี้แล้วต้องให้สำเนียงพยัญชนะนั้นออกชัด ห้ามมิให้เสียงสระติจ แลมิให้อ่านเปนสำเนียงสองระยะ เช่น land แลนด เปนคำเสียงระยะเดียว อย่าอ่านว่า (แล นด) เปนอันขาดทีเดียว


อนึ่งในอักขะระอิงคลิซ์ อักษรสูงอักษรต่ำแลเสียงเอกเสียงโทไม่มี ต้องอ่านทุกตัวเปนสำเนียงอย่างอักษรกลางทั้งสิ้น
.

(น
.III)

กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ หมอสมิทสอนว่า ตัวสะกดในคำภาษาอังกฤษนั้นต้องออกเสียงด้วย ถ้ามีตัวสะกดหลายตัวก็ต้องออกเสียงทุกตัว ไม่เหมือนกับภาษาไทยที่มีตัวสะกดเพียงเสียงเดียว และไม่ออกเสียง


หมอสมิทแก้ปัญหานี้ด้วยการนำเครื่องหมายยามักการ (ยำมการ) มากำกับเหนือพยัญชนะตัวสะกดที่ต้องออกเสียงด้วย

ดังในคำว่า land แลนด ซึ่งมี น หนู เป็นตัวสะกด ส่วน ด เด็ก นั้นก็ต้องออกเสียงด้วยการใช้เครื่องหมายยามักการทำหน้าที่นี้ถือว่าผิดจากกฎเกณฑ์เดิมที่เคยใช้กันมา เพราะในภาษาไทยและบาลีนั้น ยามักการมีหน้าที่เพียงประการเดียวคือ "บังคับให้อ่านพยัญชนะควบ
"

ยามักการ น. ชื่อเครื่องหมายบังคับให้อ่านพยัญชนะควบ มีรูปดังนี้ " " ใช้ในหนังสือบาลีรุ่นเก่า


(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕
)

ตัวอย่าง


พราห์มณา อันว่าวิสุทธิพราหมณทั้งหลายนั้น

(สวดมนต์แปล ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ร.ศ.๑๒๘ หน้า ๓๐
)

อิเม ทวัต์ตึสาการ อันว่าอาการทั้งหลาย ๓๒ นี้


(สวดมนต์แปล ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ร.ศ.๑๒๘ หน้า ๙๗
)

(หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (แก้ไขเพิ่มเติม) (พิมพ์ครั้งที่ ๕) ๒๕๓๓
)

ทั้งนี้เพราะ "ยามักการ" มาจากคำว่า "ยมก" ซึ่งแปลว่า "คู่" กับ "การ" ซึ่งแปลว่า "เสียง" รวมความได้ว่า "เสียงคู่" หรือ "การมีเสียงคู่
"

อย่างไรก็ตาม พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ก็มิพระดำริว่า


"ในการยืมคำจากต่างประเทศนั้น ในสมัยนี้ มักจะนิยมใช้ศัพท์ให้ตรงกับอักขรวิธีในภาษาเดิม แม้จะอ่านออกหรือไม่ก็ตาม เพราะฉะนั้นดูไม่ค่อยจะนิยมใช้ไม้ทัณฑฆาตการันต์ ของไทยเราดูนิยมใช้พินทุ์ จุดข้างล่างแทน ซึ่งที่แท้ ถ้าจะใช้ควรจะใช้แทน ซึ่งเป็นเครื่องหมายให้ออกเสียงพยัญชนะโดยไม่มีเสียงสระประกอบ
..."

(พระอัจฉริยลักษณ์ด้านภาษาศาสตร์ ของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ หน้า ๘๘
)

แสดงว่าทรงเห็นด้วยที่จะให้ใช้เครื่องหมายยามักการกำกับพยัญชนะที่ยังออกเสียงได้ โดยไม่ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตหรือจุดใต้พยัญชนะ
แนวคิดการใช้เครื่องหมายยามักการกำกับพยัญชนะที่ยังออกเสียงได้แทนทัณฑฆาตนี้หากนำกลับมาใช้ก็อาจจะเป็นคุณูปการต่อการอ่านคำทับศัพท์ในปัจจุบันนี้ก็ได้ เพราะในสมัยปัจจุบันนี้คนไทยได้ยินเสียงภาษาอังกฤษอยู่เสมอ จึงได้สังเกตเห็นว่า การใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับนั้นอาจจะไม่เหมาะสม เพราะเสียงนั้นมิได้ถูกฆ่า ดังในคำทับศัพท์ (คำยืม) จากภาษาบาลี เช่น "หงส์" แต่ยังคงออกเสียงได้นิดหนึ่ง ดังในคำว่า "เกมส์
"

ลองสมมุติดูว่า ถ้าเราทับศัพท์คำว่า games กับ land เป็น "เกมส" กับ "แลนด" จะเป็นอย่างไร อย่าเพิ่งไปกังวลกับคอมพิวเตอร์ ถ้าเราจะใช้กันจริง ๆ เขาก็ต้องเติมเครื่องหมายนี้ลงบนแป้นตัวอักษรให้เราเองแหละ เอาไปแทนที่แป้น ฃ ฃวด หรือ ฅ ฅน ก็ได้


เชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยจ้ะ

ผู้เขียน รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution