Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดย รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 

ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เขียนเรื่องเกี่ยวกับศัพท์คอมพิวเตอร์มาหลายครั้งแล้ว โดยการอ้างอิงจากหนังสือ ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๐ บัดนี้มีฉบับใหม่ออกมาแล้ว นั่นคือ ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยออกมาได้จริงๆ ในปลายปี ๒๕๔๔

ในการพิมพ์ครั้งที่ ๕ นี้ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดพิมพ์เฉพาะศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์บัญญัติ โดยศัพท์ที่เพิ่มเติมส่วนใหญ่เป็นศัพท์เกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์ ส่วนศัพท์ที่เป็นการประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ รวมทั้งศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ศัพท์สามารถดูได้จากหนังสือ ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ขอแนะนำว่าก่อนที่จะใช้หนังสือเล่มนี้ควรจะอ่านคำนำและคำชี้แจงด้วย เพื่อให้ทราบว่าหนังสือเล่มนี้มีขอบเขตและข้อจำกัดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะคำชี้แจงที่ว่าด้วยหลักการบัญญัติศัพท์ การจัดรูปแบบศัพท์ และการใช้เครื่องหมายต่างๆ อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้ทราบว่า หลักการบัญญัติศัพท์นั้นมีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ คิดคำขึ้นใหม่ กับ ทับศัพท์

ส่วนรายละเอียดและหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรนั้นขอให้อ่านกันเอง

ลองมาดูเป็นตัวอย่างกันสักนิดว่า ฉบับนี้มีอะไรแตกต่างไปจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ บ้าง โดยจะสำรวจดูเฉพาะอักษร a เท่านั้น

ศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ มีตัวอย่าง เช่น

access denied ข้อความห้ามเข้าถึง

accessor ตัวเข้าถึง

ActiveX แอ็กทิฟเอกซ์

ADSL (asymmetric digital subscriber line) เอดีเอสแอล (สายผู้เช่าดิจิทัลแบบอสมมาตร)

aggregation ภาพรวมกลุ่ม

anonymous FTP เอฟทีพีแบบนิรนาม

API (application program interface) เอพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์)

APPC (advanced program to program communications) เอพีพีซี (การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม)

ASIC (application specific integrated circuit) เอสิก (วงจรรวมเฉพาะงาน)

ASPI (advanced SCSI program interface) เอเอสพีไอ (ส่วนต่อประสานโปรแกรมสกัสซีระดับสูง)

ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเดิม ก็มี เช่น

animation ๑.การทำให้เคลื่อนไหว ๒.การทำภาพเคลื่อนไหว ๓.ภาพเคลื่อนไหว

application ๑.การประยุกต์ ๒.โปรแกรมประยุกต์ ๓.ระบบประยุกต์ ๔.งานประยุกต์

asynchronous ไม่ประสานเวลา, อสมวาร, อะซิงโครนัส

จะเห็นได้ว่ามีหลายคำทีเดียวที่การทับศัพท์เหมาะสมกว่าการคิดคำขึ้นใหม่ ขอให้สังเกตการแก้ไขศัพท์บัญญัติของคำว่า asynchronous ด้วยว่า แต่เดิมมากำหนดไว้ว่า

asynchronous อสมวาร, ไม่ประสานเวลา

ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ให้ภาษาไทยเป็นตัวเลือกที่หนึ่ง แล้วตามมาด้วย "แขก" กับ "ฝรั่ง" ตามลำดับความสนิทสนมกับภาษาไทย แต่ใครจะเลือกใช้คำไหนก็แล้วแต่จะถนัด

ใครที่นั่งอยู่หน้าจออยากจะคลิกไปดูรายละเอียดก็ทำได้ที่

www.royin.go.th

จะได้เห็นว่า ราชบัณฑิตยสถานไม่เชยอย่างที่คิด

ผู้เขียน รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution