Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ราชบัณฑิตยสถานกับปัญหาการประชาสัมพันธ์ (๒) โดย รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 

ราชบัณฑิตยสถานกับปัญหาการประชาสัมพันธ์ (๒)

ราชบัณฑิต คือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งที่ประชุมร่วมกันของราชบัณฑิตทุกสำนักได้พิจารณาคัดเลือกจากภาคีสมาชิก แล้วนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ภาคีสมาชิก คือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สมัครเข้าทำการร่วมกับราชบัณฑิตยสถาน โดยมีคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎหมาย และราชบัณฑิตยสถานได้พิจารณาเห็นควรให้รับได้

ใครอยากทราบว่า ราชบัณฑิต และ ภาคีสมาชิก เป็นใครบ้างก็ขอให้ไปตรวจสอบดูได้ที่ www.royin.go.th

ราชบัณฑิต และ ภาคีสมาชิก เหล่านี้ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการต่างๆ อีกประมาณ ๓๐๐ คนทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการต่างๆ ๔๐ กว่าชุด

เมื่อทราบว่าใครเป็นใคร ก็น่าจะสำรวจต่อไปว่ามีผลงานอะไรบ้าง และเผยแพร่ออกไปสู่มวลชนอย่างไร ในรูปแบบใดบ้าง

ผลงานที่มีผู้รู้จักมากที่สุดน่าจะได้แก่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งในปัจจุบันนี้ เป็นฉบับ พ.ศ.๒๕๔๒ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีศัพท์บัญญัติ สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน หลักเกณฑ์ทางภาษา หนังสือในโอกาสสำคัญ ตำรา และวารสาร ซึ่งเผยแพร่ออกมาในรูปแบบหนังสืออีกอย่างมากมาย จากรายงานประจำปี ๒๕๔๖ ปรากฏว่า หนังสือต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จำหน่ายไปได้ถึง ๑๑๗,๔๘๕ เล่ม

นอกจากจะเผยแพร่ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์แล้ว ก็ยังมี ซีดีรอมศัพท์บัญญัติ ๒๙ สาขา ตลอดจนเว็บไซต์ซึ่งมวลชนสามารถเข้าไปดูได้อยู่เสมอ

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีจดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถานเผยแพร่ออกมาอีกเดือนละฉบับ จำนวนฉบับละ ๕,๐๐๐ เล่ม จดหมายข่าวที่ว่านี้ได้จัดส่งให้แก่สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นั่นคือส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ถ้าเป็นหน่วยราชการ ก็จะมีการประสานกันเป็นการภายในอยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการของรัฐบาล นอกจากนี้ก็มีผู้ถามปัญหาต่างๆ เข้ามา (โดยมากเป็นเรื่องภาษา) ทั้งทางจดหมาย โทรศัพท์ และอีเมล อยู่ตลอดเวลา ถ้ามีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะตอบให้ทันที ถ้ามีเรื่องที่ต้องพิจารณา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำมาพิจารณาแล้วตอบไปในภายหลัง

อุตส่าห์บรรยายมาจนถึงขนาดนี้แล้ว ก็ยังมีหลายคนบอกว่า ที่ว่ามาข้างต้นนั้น ยังไม่เคยรู้เรื่องเลย จะทำกันอย่างไรดีเล่า

 

คุณพงศธรก็คงจะเป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้สึกเช่นนั้น จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่า

ผมขอเสนอวิธีประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่ง ซึ่งได้ผลดีและใช้เงินน้อย (หน่วยงานหลายแห่งมักอ้างเรื่องขาดงบประชาสัมพันธ์ทั้งที่มีวิธีประชาสัมพันธ์หลายวิธีไม่ต้องใช้เงินมาก หรือไม่ใช้เงินเลย)

นั่นคือบรรจุหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานในหลักสูตรวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ทั้งในและนอกระบบ รวมถึงโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันสอนภาษาเอกชนซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ คงให้ความร่วมมือด้วยดี

หลักเกณฑ์ที่ควรมีคือ การถอดอักษรไทยเป็นโรมัน การบัญญัติศัพท์ การทับศัพท์ การเขียนชื่อจังหวัด ฯลฯ การทับศัพท์ภาษาอังกฤษควรรู้ทุกคน

สำหรับการทับศัพท์ภาษาอื่น ใครเรียนภาษาอะไร ก็เรียนหลักการทับศัพท์ภาษานั้นๆ

ถึงแม้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานอาจถูกมองว่าเป็นเพียง "ทางเลือก" ไม่ใช่กฎหมายบังคับ แต่การใช้มาตรฐานทางภาษาร่วมกัน จะมีประโยชน์ในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต หากเราเข้าไปในเว็บไซต์ที่ช่วยหาข้อมูล เช่น google เราพิมพ์คำเดียวกันแต่สะกดต่างกัน เช่น tsunami สึนามิ สึนะมิ ซึนามิ ซูนามิ ฯลฯ ย่อมได้ผลต่างกัน

ถ้าหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานอยู่ในแบบเรียน จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และประหยัดงบประมาณประชาสัมพันธ์ด้วย

ไม่ทราบเรื่องนี้เคยพิจารณาในราชบัณฑิตยสถานหรือยัง

ถ้าเคยแล้ว เห็นด้วยหรือไม่ หรือติดปัญหาอะไร

 

ถ้าคุณพงศกรได้อ่านมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นได้ว่า ราชบัณฑิตยสถานไม่มีอำนาจหน้าที่ในด้านการจัดหลักสูตรของสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระดับใด แต่ในระดับอุดมศึกษานั้น อาจารย์ทางด้านภาษาหลายคนก็ได้แนะนำให้ผู้ศึกษาได้ใช้ผลงานของราชบัณฑิตยสถานรวมทั้งหลักเกณฑ์ทางด้านภาษาเป็นเอกสารอ้างอิงอยู่แล้ว ตำราทางด้านภาษาบางเล่มก็ได้นำหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานไปอธิบายด้วย

ไม่ทราบว่า ข้อเขียนนี้จะช่วยตอบปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ผลงานของราชบัณฑิตยสถานได้หรือไม่

ถ้ายังไม่ได้ช่วยแนะนำกันมาอีก แต่ขอให้คำนึงถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานด้วย

ถ้าจะให้ดี ใครช่วยนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ด้วยก็คงจะเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้เขียน รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution