Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ภาษาอังกิด โดย รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 

ภาษาอังกิด

ได้ดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งซึ่งมีพิธีกรวัยรุ่นที่พูดได้สองภาษาคือ ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

หนุ่มน้อยคนนั้นพยายามออกเสียงคำว่า shirt หลายครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เขาสามารถออกเสียงท้ายคำได้ทั้งเสียง r และ t ซึ่งเป็นการออกเสียงแบบหนึ่งของคำนี้ ที่ว่าเป็นการออกเสียงแบบหนึ่งนั้น ก็เพราะว่าคำนี้สามารถออกเสียงได้ ๒ อย่าง คือ อย่างที่มีเสียงลงท้ายสองเสียงคือ r กับ t กับอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องออกเสียง r ก็ได้ ลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะภาษาไทยมีเสียงตัวสะกดได้เพียงเสียงเดียว และไม่มีการปล่อยลมออกมาอีก ดังในคำว่า Christmas ที่คนไทยออกเสียงว่า "คริด-สะ-มาด"

ในขณะที่พลอยชื่นชมยินดีในความพยายามออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก็พลันต้องแปลกใจที่เขาไม่สนใจเลยว่าภาษาไทยของเขาจะเป็นอย่างไร เพราะเขาบอกว่าเขาพูด "ภาษาอังกิด" และ "ปับปุงเปี่ยนแปง" ตนเองตลอดเวลา

เขาไม่สามารถออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้เลย ทั้งๆ ที่เขาสามารถทำได้ในภาษาอังกฤษ

ในกรณีตรงกันข้ามกับหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือ มีอีกหลายหนุ่มสาวที่ไม่สามารถออกเสียงควบกล้ำได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาษาใด เช่น

"ขอเชิญที่ชั้นกาว (ground) นะคะ"

"เขาผ่านสกีนเท้ด (screen test) มาแล้ว"

หรือว่าในขณะนี้ เกิดกลุ่มชนที่ไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างคำที่มีเสียงควบกล้ำและไม่มีเสียงควบกล้ำในภาษาไทยกันแล้ว ดังในคำถาม "อะไรเอ่ย" รุ่นใหม่ ที่ว่า

ปลาอะไรมีรูตรงกลาง เฉลย ปาปิก้า (ปาปริก้า)

ตายทั้งกลมคืออะไร เฉลย ตายตั้งแต่เสมียนยันอธิบดี

ปลาอะไรลอยน้ำอยู่ในห้องรับแขก เฉลย ปาเก้หลังน้ำท่วมห้อง

ปลาอะไรอยู่เป็นคู่ เฉลย ปาท่องโก๋

เขาอาจจะเห็นตัวอย่างคำอื่นๆ ในภาษาที่มี ร เรือ แล้ว ไม่ออกเสียงกระมัง เช่น

จริง สรง สรวง สรวม สรวล สร้อย สระน้ำ สร่าง สร้าง

แต่คำเหล่านี้ก็ไม่ใช่คำควบกล้ำ เมื่อคนไทยไม่สามารถจะออกเสียงควบ จร กับ สร ได้ ก็ต้องตัดออกไปหนึ่งเสียง อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยมานานแล้ว

คำเหล่านี้จึงไม่น่าจะเป็นข้ออ้างให้ละเลยเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้

 

อยากจะสรุปสัก ๒ ข้อว่า

ประการแรก คนที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้ ก็น่าจะออกเสียงควบกล้ำในภาษาอังกฤษได้ เช่น ถ้าออกเสียงคำว่า "ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง" ได้ ก็น่าจะออกเสียงคำว่า "กราวน์" และ "สกรีน" ได้ รวมทั้งเสียงควบกล้ำใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในภาษาไทย เช่น "ฟรี" "ดราฟต์" "บล็อก"

ประการที่สอง คนที่ออกเสียงควบกล้ำไม่ได้ ย่อมออกเสียงควบกล้ำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด เช่น ถ้าออกเสียงว่า "ปับปุงเปี่ยนแปง" ก็ต้องออกเสียงว่า "กาว" "สกีน" "ฟี" "ด๊าบ" "บ๊อก"

แต่ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาอังกฤษได้ แล้วออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยไม่ได้นั้น ไม่ทราบจะสรุปว่าอย่างไร

ถ้าเป็นเด็ก ก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่า เขาไม่รู้จักคำไทยนั้นๆ

แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาดีเล่าจะสันนิษฐานว่าอย่างไรดี

บังเอิญไม่มีตัวอย่างเรื่องคำควบกล้ำ แต่มีตัวอย่างที่น่าตกใจว่า มีอาจารย์ไทยที่สอนภาษาต่างประเทศไม่รู้จักคำว่า สระ (อ่านว่า สะ-หระ หมายถึง vowel) ที่ต่างจากคำว่า สระน้ำ สระผม (อ่านว่า สะ-น้าม กับ สะ-ผม) และ สละ (อ่านว่า สะ-หละ หมายถึง ปล่อยวาง, ไม้พุ่มชนิดหนึ่ง, ปลาชนิดหนึ่ง)

ทั้งนี้เพราะอาจารย์คนนี้เขียนตำราอธิบายคำว่า vowel โดยใช้ภาษาไทยว่า สละ ตลอดทั้งเล่ม

ใครสรุปได้ ช่วยสรุปทีเถอะ

ผู้เขียน รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution