Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  มหาชน โดย ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล
 

มหาชน

          มหาชน (มะ-หา-ชน)  แปลว่า ชนหมู่มาก. ในพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"  นั้น คำว่า มหาชน หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าในประเทศไทย, รวมคนไทยทั้งประเทศ คนต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย และชาวต่างประเทศที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ในประเทศไทย. พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนโดยแท้, ไม่มีการเลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือสิ่งอื่นใด เพราะทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพสกนิกรของพระองค์.

          มหาชนอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนหนึ่งในบริษัทจำกัด. เรียกบริษัทเช่นนั้นว่า บริษัท จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

          คำว่า บริษัทจำกัด (มหาชน) เป็นคำที่แปลมาจากคำว่า public limited company ในภาษาอังกฤษ, ใช้เรียกบริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีข้อกำหนดให้บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว สามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้. ประชาชนผู้ซื้อหุ้นจึงเป็นเจ้าของกิจการนั้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่. และหุ้นนี้อาจขายให้ผู้อื่นได้ตามราคาหุ้นในแต่ละวัน. ผู้ที่ดำเนินการขายและซื้อหุ้นของบริษัทจำกัด (มหาชน) คือ ตลาดหลักทรัพย์.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution