Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ความแตกต่างระหว่าง เสียงบาลีสันสกฤตกับเสียงไทย (๒) โดย รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ
 

ความแตกต่างระหว่าง เสียงบาลีสันสกฤตกับเสียงไทย (๒)

เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอใช้ตัวโรมัน (a ถึง z) เป็นตัวแทนเสียงบาลีสันสกฤตดังนี้ (เนื่องจากเครื่องหมายประกอบบางตัวไม่สามารถพิมพ์ได้ จึงจะขออธิบายไว้ในวงเล็บ)

วรรค กะ ก ข ค ฆ ง

k kh g gh n (มีจุดข้างบน)

วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ

c ch j jh n (มีขีดลูกคลื่นข้างบน)

วรรค ฎะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

t th d dh n

(มีจุดใต้พยัญชนะตัวแรกทุกตัว)

วรรค ตะ ต ถ ท ธ น

t th d dh n

วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม

p ph b bh m

เศษ วรรค ย ร ล ว ศ

y r l v s (มีขีดด้านบน)

ษ ส ห ฬ

sh s h l

 

เมื่อเทียบเฉพาะเสียงที่แตกต่างกันระหว่างไทยกับบาลีสันสกฤตจะได้ดังนี้คือ

รูปพยัญชนะ เสียงบาลีสันสกฤต เสียงไทย

ค คล้ายเสียง ก ลึก ๆ ค

ฆ คล้ายเสียง ข ลึก ๆ ค

ช คล้าย จ + ย ช

ฌ คล้าย จ + ย ช

และมีลมตามออกมา

ญ ย ขึ้นจมูก ย

ฏ ต ม้วนลิ้น ต

ฐ ท ม้วนลิ้น ท

ฑ ด ท/ด

ฒ ด ม้วนลิ้น ท

และมีลมตามออกมา

ณ น ม้วนลิ้น น

ท ด ท

ธ ด มีลมตามออกมา ท

พ บ พ

ภ บ มีลมตามออกมา พ

ศ คล้าย ช ส

ษ คล้าย ช ส

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามสกุลให้แก่ข้าราชบริพารนั้น ทรงรักษาอักขรวิธีตามแบบบาลีสันสกฤตไว้เพื่อให้เห็นความหมายอันเป็นมงคล โดยทรงระบุไว้อย่างชัดเจนว่า นามสกุลนั้นๆ เขียนเป็นตัวโรมันว่าอย่างไร อักษรโรมันที่ใช้นั้นก็เป็นไปตามแบบบาลีสันสกฤต ดังจะขอยกตัวอย่างนามสกุล "สุนทรเวช" จากหนังสือ พระราชกรณียกิจสำคัญในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง กำเนิดนามสกุล เล่ม ๑ ของ จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) มาให้ดูดังในภาพประกอบนี้

จะเห็นได้ว่า นามสกุล "สุนทรเวช" นั้น ทรงให้เขียนเป็นตัวโรมันว่า "Sundaravej" ชื่อนี้ถ้าเขียนกลับมาเป็นเสียงไทยก็จะได้ว่า [สุนดะระเวช] ซึ่งไม่ใช่เสียงอ่านในภาษาไทยอย่างแน่นอน แต่ที่คนไทยอ่านได้ก็เพราะอ่านอักษรไทย มิได้อ่านอักษรโรมัน

เช่นเดียวกับสนามบิน "สุวรรณภูมิ" ซึ่งมีนามพระราชทานว่า "Suvarnabhumi" นั้น คนไทยก็มิได้อ่านว่า "สุวารนะบูมิ" แต่อ่านว่า [สุวันนะพูม] ตามอักษรไทยนั่นเอง

ผู้เขียน รศ. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution