Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  พายุโซนร้อน ไต้ฝุ่น
 

 พายุโซนร้อน ไต้ฝุ่น

          เมื่อได้ฟังข่าวเป็นทำนองว่า "กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น เลกีมา ในทะเลจีนใต้ ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้ว…"  ท่านผู้อ่านเคยนึกสงสัยบ้างไหมว่า พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน มีลักษณะเป็นอย่างไร ทำไมจึงเรียก ไต้ฝุ่น ทำไมจึงเรียกว่า โซนร้อน พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้คำอธิบายไว้ดังต่อไปนี้

          พายุโซนร้อน บัญญัติศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า  tropical storm หมายถึง  พายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง ๓๔-๔๗ นอต ทำให้มีฝนตกหนัก ลมแรง มีความรุนแรงมากกว่าพายุดีเปรสชัน

          ไต้ฝุ่น บัญญัติศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า  typhoon หมายถึง พายุหมุนในเขตร้อนในบริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก มีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางพายุตั้งแต่ ๖๔ นอตขึ้นไป คำว่า typhoon นี้ยังไม่ทราบแน่นอนว่ามาจากภาษาใด อาจมีที่มาจากคำในภาษาจีนกวางตุ้งว่า t' ai fung ซึ่งแปลว่า ลมแรงจัด หรือมาจากคำในภาษาอาหรับว่า tufan ซึ่งแปลว่า ควัน หรือมาจากคำในภาษากรีกว่า typhon ซึ่งแปลว่า ลมพายุหรือลมหมุน

          มีอีกคำที่เกี่ยวข้องคือ  พายุดีเปรสชัน คำนี้บัญญัติศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า tropical depression หมายถึง พายุหมุนที่มีกำลังอ่อน เกิดในเขตร้อน มีความเร็วน้อยกว่า ๓๔ นอตลงมา มีกลุ่มเมฆที่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน มักมีฝนตกกระจายเป็นบริเวณกว้าง

          เมื่อท่านผู้อ่านอ่านแล้วเกิดฉงนว่า พายุ บัญญัติศัพท์มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร และมีความหมายอย่างไร ในพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ได้ระบุว่า พายุ บัญญัติจากภาษาอังกฤษว่า storm หมายถึง ๑. ความแปรปรวนของอากาศและผลเกี่ยวเนื่องในทางเลวร้าย หรืออากาศที่ไม่ดี มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของลม หรือความกดอากาศ เช่น พายุทอร์นาโด พายุไต้ฝุ่น  ๒. ลมที่มีอัตราเร็วลมระหว่าง ๔๘ ถึง ๕๕ นอต หรือ ๑๐ โบฟอร์ต (ตามมาตราโบฟอร์ต)

        สำรวย นักการเรียน

 

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution