Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ทูลเกล้าฯ ถวาย, น้อมเกล้าฯ ถวาย
 

 ทูลเกล้าฯ ถวาย, น้อมเกล้าฯ ถวาย

          คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย มีคำเต็มใช้คือ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จึงกล่าวลอย ๆ ว่า "ทูลเกล้าทูลกระหม่อม" โดยไม่มีคำว่า "ถวาย" ไม่ได้ คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นราชาศัพท์ของคำว่า ให้ สิ่งของที่เล็กหรือสิ่งของที่ยกได้ เป็นต้นว่า เอกสาร หนังสือ (ในปริมาณที่พอจะสามารถยกได้) ซึ่งจะต้องขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   หากจะ ให้ สิ่งของที่เล็กหรือสิ่งของที่ยกได้ แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ราชาศัพท์ใช้ว่า ถวาย ซึ่งหากเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า จะต้องขอพระราชทานถวาย และหากเป็นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า จะต้องขอประทานถวาย ในทำนองเดียวกัน คำว่า น้อมเกล้าฯ ถวาย มีคำเต็มใช้คือ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย จึงกล่าวลอย ๆ ว่า "น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม" โดยไม่มีคำว่า "ถวาย" ไม่ได้   คำว่า น้อมเกล้าฯ ถวาย เป็นราชาศัพท์ของคำว่า ให้ สิ่งของที่ใหญ่หรือสิ่งของที่ยกขึ้นให้ไม่ได้ (เป็นต้นว่า รถยนต์ อาคาร) แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะต้องขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวาย หากจะ ให้ สิ่งของที่ใหญ่หรือสิ่งของที่ยกขึ้นให้ไม่ได้ แก่พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ราชาศัพท์ ใช้ว่า ถวาย ซึ่งหากเป็นพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า จะต้องขอพระราชทานถวาย และหากเป็นพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า จะต้องขอประทานถวาย แต่หากจะให้ สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น บุญกุศล แก่พระมหากษัตริย์ ลงมาจนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ราชาศัพท์ใช้ว่า ถวาย โดย ให้ ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้า ราชาศัพท์ใช้ว่า ขอพระราชทานถวาย และ ให้ ที่ใช้แก่พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้า ราชาศัพท์ใช้ว่า ขอประทานถวาย ราชาศัพท์ของคำกริยา ให้ ที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์และเจ้านาย จึงต้องพิจารณาจากสิ่งที่จะให้ด้วยนอกเหนือจากที่จะต้องพิจารณาเลือกใช้คำให้เหมาะสมแก่พระอิสริยศักดิ์ของเจ้านาย.

   สุปัญญา  ชมจินดา

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution