Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ภาษาคาราโอเกะ (๑๐ กันยายน ๒๕๕๑)
 

     ภาษาคาราโอเกะ

          ปัญหาภาษาไทยที่มีผู้โทรศัพท์สอบถามมายังราชบัณฑิตยสถานบ่อยครั้งคือ การขอให้ช่วยเขียนภาษาคาราโอเกะ เมื่อได้ฟังรายละเอียดจากผู้ถามจึงได้ทราบว่า สิ่งที่ต้องการให้ช่วยก็คือการเขียนเนื้อเพลงภาษาไทยให้เป็นอักษรโรมันนั่นเอง  โดยปรกติ แผ่นซีดีคาราโอเกะจะมีเนื้อเพลงปรากฏบนจอเพื่อให้ร้องตามได้ ซีดีคาราโอเกะที่ต้องการเอาใจชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพลงที่ดัง ๆ นอกจากจะมีเนื้อเพลงไทยแล้ว ยังมีคำอ่านที่เป็นอักษรโรมันกำกับไว้เพื่อให้ชาวต่างชาติร้องตามได้อีกด้วย   คำตอบเกี่ยวกับวิธีเขียนภาษาคาราโอเกะ คือการแนะนำให้ใช้หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียงที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดขึ้นและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒   หลักเกณฑ์นี้ใช้วิธีถ่ายเสียง (transcription) เพื่อให้อ่านคำภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมันให้ได้เสียงใกล้เคียง โดยไม่คำนึงถึงการสะกดการันต์และวรรณยุกต์ เช่น จันทร์ = chan, พระ = phra, แก้ว = kaeo   ในหลักเกณฑ์ได้เทียบเสียงพยัญชนะ และสระ ไว้อย่างละเอียด รวมทั้งหลักในการถอดคำประเภทต่าง ๆ

          ตัวอย่างการเทียบเสียงพยัญชนะ เช่น ป = p เมื่อเป็นทั้งตัวต้นและตัวสะกด  ฏ, ต = t เมื่อเป็นทั้งตัวต้นและตัวสะกด   ก = k เมื่อเป็นทั้งตัวต้นและตัวสะกด    ผ, พ, ภ = ph เมื่อเป็นตัวต้น และเป็น p เมื่อเป็นตัวสะกด    ฐ, ฑ, ฒ, ถ, ท, ธ = th เมื่อเป็นตัวต้น และเป็น t เมื่อเป็นตัวสะกด  ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ = kh เมื่อเป็นตัวต้น และเป็น k เมื่อเป็นตัวสะกด บ = b เมื่อเป็นตัวต้นและเป็น p เมื่อเป็นตัวสะกด ฎ, ฑ (เสียง ด) ด = d เมื่อเป็นตัวต้นและเป็น t เมื่อเป็นตัวสะกด ตัวอย่างการเทียบเสียงสระ เช่น สระอะ, -(อะลดรูป), รร (มีตัวสะกด), อา = a  สระอิ, อี = i   สระอุ, อู = u  สระโอะ, - (โอะ ลดรูป), โอ, เอาะ, ออ = o   ภาษาคาราโอเกะของเนื้อเพลงดังท่อนหนึ่ง เมื่อเขียนตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน จะเป็นดังนี้

          "นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุด แม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้น ๆ แต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน เพราะเธอ"  "Nap pen chuang chiwit thi di thi sut mae pen khae phiang wela san san tae ko khoei koet khuen kap chan phro thoe"

  แสงจันทร์  แสนสุภา

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution