Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  วิก (๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑)
 

     วิก

          ผู้ที่เคยอ่านข่าวบันเทิงตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ต จะต้องคุ้นเคยกับหัวข้อข่าวเหล่านี้แน่ค่ะ "นางเอกวิกหลายสีปฏิเสธข่าวกินเกาเหลากับนางเอกร่วมสังกัด"  "พระเอกดังย้ายวิก อ้างงานลดลง" "นางร้ายหน้าหวานรับงานข้ามวิก" เป็นต้น คนที่อ่านก็อุตสาห์เข้าใจกันว่า วิก ในที่นี้หมายถึง สถานีโทรทัศน์ช่องนั้น ช่องนี้ ที่เป็นต้นสังกัดของพระเอก นางเอกเหล่านั้น

          แท้จริงแล้ว คำว่า วิก นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "week"  ที่มาของคำ วิก นี้ คนไทยเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ร้อยปีก่อนโน่นแล้ว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแสดงประเภทหนึ่งเรียกว่า ละครพันทาง ซึ่งเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) เป็นผู้ริเริ่มคิดขึ้นนั้น ได้เปิดการแสดงที่โรงละครปรินซ์ธิเตอร์เดือนละ ๗ วัน จึงเรียกว่า วิก (มาจากวีก, week) และที่หน้าโรงละครจะติดป้ายบอกว่า วิกนี้แสดงเรื่องอะไร คนจึงเข้าใจว่า วิก หมายถึง โรงละคร มาตั้งแต่นั้น และได้ใช้ต่อกันมาในคำว่า วิกลิเก

          ปัจจุบัน ข่าวบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ นำคำ วิก มาใช้แทนคำว่า สถานีโทรทัศน์  ซึ่งผู้อ่านก็เข้าใจความหมายกันดี จึงอาจเรียกได้ว่า ภาษาของสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อภาษาของสังคมมาก

          คำว่า วิก นี้ ยังมิได้บรรจุอยู่ในพจนานุกรม ผู้เขียนขอยกข้อความบางส่วนในคำนำพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕ หน้า จ จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นเหตุผลดังนี้ค่ะ "ราชบัณฑิตยสถานตระหนักดีว่าภาษาย่อมมีเกิด เสื่อมและดับไปเช่นเดียวกับบุคคลผู้เป็นเจ้าของภาษา ส่วนความหมายของคำในภาษานั้นเล่าก็ตกอยู่ในลักษณะเช่นนั้น บางทีก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบางทีก็มีคำใหม่ ๆ เกิดขึ้น…"   

        รัตติกาล  ศรีอำไพ

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution