Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ขมุกขมัว-ขะมุกขะมอม (๒๓ มกราคม ๒๕๕๒)
 

ขมุกขมัว-ขะมุกขะมอม

          เวลาเย็นใกล้จะค่ำ ท้องฟ้าเริ่มจะมืดเพราะตะวันตกดินไปแล้ว แต่ยังมีแสงสะท้อนอยู่บ้าง ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัด. ในภาษาไทยใช้คำอธิบายว่า  อากาศขมุกขมัว  (อ่านว่า ขะ-หฺมุก-ขะ-หฺมัว) ท้องฟ้าขมุกขมัว  เป็นเวลาขมุกขมัวมืดมัวเต็มที.  คำว่า ขมุกขมัว ออกเสียงเป็นอักษรนำทั้ง ๒  พยางค์ ว่า [ขะ-หฺมุก-ขะ-หฺมัว].  มีคำที่มีเสียงคล้ายกัน คือ ขะมุกขะมอม (อ่านว่า ขะ-มุก-ขะ-มอม) หมายความว่า เปรอะเปื้อนมอซอ, เลอะเทอะมอมแมม. พยัญชนะต้นในคำว่า ขะมุกขะมอม ไม่ใช่อักษรนำ. เขียน  ขะ  ทั้ง ๒ พยางค์    จึงออกเสียงว่า [ขะ-มุก-ขะ-มอม].  ส่วนพยัญชนะต้นในคำว่า ขมุกขมัว ออกเสียงเป็นอักษรนำ.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution