Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ตุ๊กตาชาววัง (๔ ธันวาคม ๒๕๕๑)
 

     ตุ๊กตาชาววัง

          เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้พบเห็นตุ๊กตาชาววังในอิริยาบถที่หลากหลาย  เมื่อได้มองก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมผู้ที่คิดประดิษฐ์ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ขึ้นมา เพราะนอกจากความสวยงามที่ได้สัมผัสทางสายตาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยผ่านตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย

          ตุ๊กตาชาววังประดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คุณเถ้าแก่กลีบเป็นผู้ต้นคิดทำขึ้นจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไป  เดิมนิยมปั้นเป็นรูปสตรีชาววังในอิริยาบถต่าง ๆ กัน เช่น นั่งพับเพียบ นั่งเท้าแขน นั่งหมอบ  ต่อมาอาจเนื่องจากขาดแคลนผู้ประดิษฐ์และเกิดความนิยมตุ๊กตาของเล่นจากต่างประเทศมากขึ้น จึงทำให้ตุ๊กตาชาววังไม่เป็นที่นิยมจนเกือบสูญไป  จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกชาวบ้านปั้นตุ๊กตาขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จึงมีการฟื้นฟูและสนับสนุนให้มีการประดิษฐ์อย่างแพร่หลาย

          ตุ๊กตาชาววังในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมากทั้งในด้านวิธีการผลิตและรูปแบบ มีการปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมไทยนอกเหนือไปจากกิริยาท่าทางของสตรีดังที่เคยทำมา อาทิ รูปแม่ค้าพายเรือ ประเพณีการแต่งงาน การละเล่นพื้นบ้าน

          ในโอกาสวันปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ หากผู้อ่านยังหาของขวัญที่ถูกใจไม่ได้ ตุ๊กตาชาววังก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าของขวัญชนิดอื่น

พรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution