Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  สังคมวิทยา (๑๒ มกราคม ๒๕๕๒)
 

     สังคมวิทยา

          หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า สังคมวิทยา กันมาบ้างแล้ว แต่อาจจะยังสงสัยอยู่บ้างว่าเกี่ยวกับอะไร วันนี้จึงขอนำคำอธิบายที่คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา แห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ในหนังสือศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ 

          สังคมวิทยา หรือ sociology  หมายถึง  การวิเคราะห์โครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  คำ sociology เกิดขึ้นจากการผสมระหว่างคำภาษาละติน คือ socius ซึ่งหมายถึง การคบหา กับคำภาษากรีกว่า  logos  ซึ่งหมายถึง การศึกษา  รวมกันเป็นคำ sociology ซึ่ง ออกุส กงต์ (Auguste Comte) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาสังคมวิทยายุคใหม่ เป็นผู้คิดขึ้น ศัพท์นี้ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. ๑๘๒๔ และต่อมาแพร่หลายจากหนังสือของเขาชื่อ Cours de philosophie positive ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นใน ค.ศ. ๑๘๓๘  

          สังคมวิทยาเป็นกระแสแห่งศตวรรษที่ ๑๙  อาจกล่าวได้ว่ามี ๓ แนว คือ แนวแรก สังคมวิทยาเป็นการศึกษาโครงสร้างทางสังคม ซึ่งหมายถึง แบบแผนของความสัมพันธ์ซึ่งอยู่ได้ด้วยตนเองอยู่นอกเหนือและมีความหมายมากกว่าจำนวนรวมสมาชิก แนวที่ ๒ สังคมวิทยาเป็นการศึกษาสิ่งที่เรียกว่า มโนทัศน์ร่วม (collective representation) ซึ่งหมายถึง ความรู้ความคิดและความเข้าใจโลกที่สมาชิกในสังคมยึดถือร่วมกัน เช่น ภาษา แนวที่ ๓ สังคมวิทยาเป็นการศึกษาการกระทำทางสังคมหรือการกระทำที่มีความหมาย (meaningful social action) ตามแนวความคิดนี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสังคมหรือองค์รวมแห่งความเป็นสังคม (society) มีแต่เพียงปัจเจกชนและกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์หลากหลายต่อกัน เช่น การทำความเข้าใจเชิงการตีความ (verstehen) ที่ให้ความสนใจการกระทำที่มีเหตุผล (rational action) และความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการกระทำ การศึกษาเชิงประชาวิธีวิทยา (ethnomethodology) ในการสร้างความเป็นจริงทางสังคม โดยผ่านการใช้ภาษา.

 จินดารัตน์  โพธิ์นอก

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution