Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ทวิภาคี (๒๙ เมษายน ๒๕๕๒)
 

ทวิภาคี

          คำว่า ทวิภาคี ประกอบด้วยคำว่า ทวิ แปลว่า สอง.  และ ภาคี แปลว่า ผู้มีส่วนหรือผู้เป็นฝ่าย.

          ทวิภาคี หมายถึง สองฝ่าย  เป็นคำที่ใช้ขยายคำอื่น ส่วนใหญ่ใช้ในวงการทูต เช่น สัญญาทวิภาคี หมายถึง สัญญาระหว่างประเทศที่มีคู่สัญญา ๒ ฝ่าย.   การเจรจาระดับทวิภาคี หรือ การเจรจาแบบทวิภาคี หมายถึง การเจรจาเป็นคู่ระหว่าง ๒ ประเทศ.

          ตัวอย่างการใช้คำ ทวิภาคี ในประโยค เช่น ไทยกับญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคี ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา. ในการประชุมครั้งนี้ ผู้นำของประเทศต่าง ๆ จะจับคู่เจรจาแบบทวิภาคีนับพันคู่ โดยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียจะเจรจาทวิภาคีกับผู้นำกว่า ๒๐ ชาติ.

          ในด้านการศึกษา คำว่า ทวิภาคี หมายถึง ๒ ส่วน เช่น การเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผู้เรียนจะรับความรู้ในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการด้วย

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution