Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ทูน (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒)
 

ทูน

          ทูน แปลว่า ยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นไว้บนศีรษะหรือเหนือศีรษะ เช่น หญิงชาวอินโดนีเซียทูนหม้อน้ำไว้บนศีรษะ.   เรียกพ่อแม่อุปถัมภ์ คือพ่อแม่ที่รับเป็นผู้อุปถัมภ์เด็กตามประเพณีของคนในคริสต์ศาสนาว่า พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว.  ในภาษาไทย คำว่า พ่อทูนหัว แม่ทูนหัว ยังใช้เป็นคำเรียกบุตรธิดาเพื่อแสดงความรักและห่วงอย่างมาก เช่น พ่อทูนหัวของแม่ ขอให้หายเจ็บเร็ว ๆ เถิด อย่าเป็นอะไรไปเลย.  แม่ทูนหัวของแม่ อย่าร้องไห้ไปเลย มาแม่จะกล่อมให้เจ้านอน.   ในบางครั้งก็ใช้ในเชิงประชด เช่น แม่ทูนหัว เมื่อไรจะตื่นเสียที

          คำว่า ทูน มักใช้คู่กับคำว่า เทิด เป็น เทิดทูนเทิด แปลว่า เชิดชูเทิดทูน จึงแปลว่า ยกย่อง เชิดชูไว้เป็นที่เคารพ เช่น เราจะเทิดทูนพระคุณของบรรพบุรุษไว้ตลอดไป.  ศิษย์ทุกคนเทิดทูนอาจารย์ผู้มีคุณของเขายิ่งกว่าผู้ใด.  ประชาชนชาวไทยขอเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวไว้เหนือสิ่งอื่นใด.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution