Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  พู-ภู (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒)
 

พู-ภู

          คำว่า พู ใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะนูนออกมา เช่น พูทุเรียน. เมื่อรวมกับคำว่า พอน เป็น พูพอน หมายถึง รากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกหรือเป็นปมที่โคนต้น และแผ่ขยายออกไปรอบ ๆ เพื่อพยุงลำต้น นอกจากนี้ยังเรียกชื่อถั่วชนิดหนึ่งว่า ถั่วพู เป็นถั่วที่ฝักมีครีบคล้ายสันไปตามยาวของฝัก

          ส่วนคำว่า ภู แปลว่า ภูเขา เช่น ภูกระดึง ภูพาน ภูเรือ ภูชี้ฟ้า. นอกจากนี้ ภู ยังมีอีกคำหนึ่งซึ่งมาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า แผ่นดิน หรือโลก ปรากฏในคำว่า ภูธร ภูธเรศ (อ่านว่า พู-ทะ -เรด) ภูธเรศวร (อ่านว่า พู-ทะ -เร-สวน) ภูบดี (อ่านว่า พู-บอ-ดี) ภูบดินทร์  ภูบาล ภูเบศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน หรือ ผู้ปกครองแผ่นดิน หมายถึง พระราชา

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution