Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  วงดุริยางค์ (๑๔ กันยายน ๒๕๕๒)
 

     วงดุริยางค์

          ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงโยธวาทิต และ วงดุริยางค์ เป็นชื่อของวงดนตรีสากลมีความหมายเหมือนและแตกต่างกันดังนี้

          ออร์เคสตรา เป็นตำทับศัพท์จากคำในภาษาอังกฤษ orchestra ซึ่งศัพท์นี้บัญญัติศัพท์ว่า วงดุริยางค์ คำนี้เดิมเป็นคำในภาษากรีกโบราณ หมายถึง พื้นที่ว่างครึ่งวงกลมที่อยู่หน้าเวทีของโรงละครกลางแจ้งในยุคกรีกโบราณ  วงดุริยางค์ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๔ กลุ่ม คือ ๑. กลุ่มเครื่องสาย ๒. กลุ่มเครื่องลมไม้ ๓. กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง และ ๔. กลุ่มเครื่องกระทบ  วงดุริยางค์มีขนาดและรูปแบบเปลี่ยนแปรไปตามความต้องการของนักประพันธ์เพลง และยังขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละยุคสมัยด้วย  วงดุริยางค์และออร์เคสตราจึงเป็นคำเดียวกัน

          ซิมโฟนี มาจากภาษาอังกฤษ symphony เป็นบทประพันธ์เพลงขนาดใหญ่สำหรับวงดุริยางค์ในรูปแบบของโซนาตา (sonata) คำ ‘ซิมโฟนี’ เริ่มมีใช้มาตั้งแต่ช่วงยุคบาโรก โดยมีความหมายหลายอย่างนับตั้งแต่ใช้เรียกบทเพลงบรรเลงที่ใช้โหมโรงหรือแทรกอยู่ในละครร้องอุปรากร  symphony มีเรียกในภาษาอื่นด้วย เช่น syphonie ในภาษาฝรั่งเศส, sinfonia ในภาษาอิตาลี

          วงโยธวาทิต มาจากภาษาอังกฤษ military band เป็นแตรวงทหารและตำรวจ เครื่องดนตรีประกอบด้วยเครื่องลมไม้ เครื่องแตรทองเหลือง และเครื่องประกอบจังหวะ

          มีผู้สอบถามถึงความแตกต่างของคำ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงโยธวาทิต และ วงดุริยางค์  ซึ่งคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดนตรีสากลได้ให้ขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณา โดยให้ความเห็นว่า ซิมโฟนีเป็นวงที่สามารถบรรเลงเพลงซิมโฟนีเป็นหลัก มักจะเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ ส่วนออเคสตราหรือวงดุริยางค์เป็นวงดนตรีประเภทเดียวกับซิมโฟนี แต่อาจเล่นเพลงประเภทอื่น

   พัชนะ  บุญประดิษฐ์

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution