Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (๔ เมษายน ๒๕๕๓)
 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

          สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นพุทธศาสนสุภาษิต แปลมาจากภาษาบาลีว่า กมฺมุนา วตฺตตี โลโก คำว่า สัตว์โลก ในพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ โดยทั่ว ๆ ไปก็หมายถึง คน ส่วน กรรม คือ การกระทำ อาจเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ได้ ดังนั้น สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม จึงมีความหมายว่า บุคคลย่อมต้องประสบสิ่งที่ดีงามหรือประสบผลร้ายต่าง ๆ ตามกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ตนเคยทำไว้ เช่น ได้พบมิตรแท้เป็นผลดีเพราะกรรมดีคือมอบความรักและความจริงใจให้ผู้อื่น, ได้รับผลร้ายประสบอุบัติเหตุพิการเป็นทุกข์แสนสาหัสเพราะกรรมที่ตนทำไว้คือเมาแล้วขับรถ. 

          เนื่องจาก คำว่า กรรม ในภาษาไทย มีความหมายแคบหมายถึง การกระทำที่ไม่ดีอันเกิดจากอกุศลจิต ดังนั้น พุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ จึงมักใช้เพื่อแสดงการยอมรับว่า คนที่เคยทำกรรมไม่ดีไว้ ย่อมต้องได้รับผลกรรม (อ่านว่า ผน-ละ-กำ) อันเลวร้าย ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือหรือผ่อนทุกข์ของเขาได้ เช่น เขาถูกศาลตัดสินจำคุก เพราะทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โดยแท้

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution