Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  เสนาธิการ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
 

     เสนาธิการ

          เสนาธิการ เป็นตำแหน่งของนายทหารที่มีความสำคัญมากในกองทัพ  ตำแหน่งนายทหารเสนาธิการมีความเป็นมาอย่างไร  มีอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกหรือแสดงสถานะความเป็นเสนาธิการ  สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒๘ อธิบายไว้ว่า   

          เสนาธิการ คือ ผู้ปฏิบัติและประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับหน่วยทหาร ทำหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งฝ่ายตนและฝ่ายข้าศึกโดยรอบคอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจได้อย่างรอบคอบ  และทำหน้าที่ถ่ายทอดคำสั่งตามที่ผู้บังคับบัญชาตกลงใจนั้นไปถึงหน่วยทหารทันเวลาและผู้รับเข้าใจแจ่มแจ้ง  ตลอดจนช่วยผู้บังคับบัญชากำกับดูแลหน่วยทหารให้เป็นไปตามคำสั่งที่ตกลงใจ 

          นอกจากเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการที่เป็นเครื่องหมายพิเศษของนายทหารเหล่าเสนาธิการแล้ว ยังมีสายยงยศตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการซึ่งปัจจุบันใช้กันเป็นสากลทั่วโลก  สำหรับกองทัพบกไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารผู้ใหญ่ชั้นหัวหน้าซึ่งทำงานอยู่ในกรมยุทธนาธิการทหารบก ใช้สายยงยศชนิด ๒ เส้น เกลี้ยง ๑ เส้น ติดจากบ่าขวามาหาดุมคอเสื้อ แต่มิได้บ่งถึงสายยงยศสำหรับฝ่ายเสนาธิการ  ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๐ กำหนดให้ผู้ซึ่งสอบไล่ได้ตามหลักสูตร "นายทหารฝึกหัดราชการกรมยุทธศาสตร์ทหารบก" และผู้ซึ่งเสนาธิการทหารบกเห็นว่าสมควรที่จะให้เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการ เมื่อได้ออกปฏิบัติงานแล้ว ผู้บังคับบัญชาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตำแหน่งนายทหารเสนาธิการแล้ว ก็ให้รายงานเพื่อให้กระทรวงกลาโหมออกคำสั่งให้ใช้สายยงยศฝ่ายเสนาธิการต่อไป  จึงได้เกิดสายยงยศฝ่ายเสนาธิการเป็นสายไหมทองหรือไหมเหลืองถัก ๑ เส้น สายเกลี้ยง ๑ เส้น กับตุ้มโลหะสีเหลืองทอง ๑ ตุ้ม

          มีประวัติเล่าว่า นโปเลียนคิดสายยงยศขึ้นจากเชือกผูกม้าที่นายทหารคนสนิทใช้คล้องแขนในขณะที่จับม้า ซึ่งต่อมานำมาใช้เป็นเครื่องประดับของนายทหารฝ่ายเสนาธิการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนายทหารหนุ่มฝ่ายเสนาธิการเพราะสมัยนั้นนายทหารฝ่ายเสนาธิการของฝรั่งเศสมียศเกินร้อยเอกไม่ได้.

        กนกวรรณ  ทองตะโก

 
 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution