Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ-ฆ่าควายเสียดายพริก (๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔)
 

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ-ฆ่าควายเสียดายพริก

          ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบการทำงานใด ๆ ที่ใช้จ่ายทรัพย์ไปมาก  แต่ได้ผลตอบแทนน้อย เช่น การจัดงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานศพ ที่จัดอย่างใหญ่โตทำให้ต้องเสียเงินทองมากโดยใช่เหตุ เปรียบเหมือนตำน้ำพริกแกงได้น้ำพริกแล้วก็ควรละลายลงหม้อแกง แต่กลับนำน้ำพริกไปละลายลงในแม่น้ำ  น้ำพริกก็จะสูญไปไม่ได้ประโยชน์อันใด การทำการใหญ่แบบสุรุ่ยสุร่ายสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์จึงเปรียบได้กับการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ. สำนวนนี้ตรงข้ามกับสำนวนว่า ฆ่าควายเสียดายพริก หรือ ฆ่าควายเสียดายเกลือ ซึ่งเปรียบการทำงานใหญ่แต่ประหยัดสิ่งที่ไม่ควรประหยัด ทำให้งานนั้นไม่ได้ผลตามที่ควร เหมือนการฆ่าควายทั้งตัวเพื่อทำแกงแต่ใส่พริกน้อย แกงนั้นก็ไม่ได้รส หรือฆ่าควายทั้งตัวเพื่อทำเนื้อเค็มแต่ใส่เกลือน้อย เนื้อนั้นก็เน่า. การทำงานใด ๆ จึงควรพิจารณาให้พอดี มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution