Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  ทองเค-ทองชุบ (๒๖ เมษายน ๒๕๕๕)
 

ทองเค-ทองชุบ

          ทองคำมีมาตรสำหรับวัดความบริสุทธิ์เป็นกะรัต. เค (k) เป็นตัวย่อของคำภาษาอังกฤษ เขียนว่า k-a-r-a-t หรือ c-a-r-a-t

          ทอง ๒๔ กะรัต ถือว่าเป็นทองคำแท้หรือทองคำบริสุทธิ์ คือมีทองคำ ๒๔ ส่วนเต็ม ถ้ามีกะรัตต่ำลงมาก็หมายความว่ามีโลหะอื่นเจือมากขึ้นตามส่วน เช่น

          ทอง ๑๘ เค หมายถึง ใน ๒๔ ส่วน มีเนื้อทองคำ ๑๘ ส่วน อีก ๖ ส่วนที่เหลือเป็นโลหะอื่นผสม เรียกว่า ทองเค หรือ ทองนอก ก็ได้

          ทอง ๑๔ เค หมายถึง ใน ๒๔ ส่วน มีเนื้อทองคำ ๑๔ ส่วน อีก ๑๐ ส่วนที่เหลือเป็นโลหะอื่นผสม

          ฉะนั้นเวลาที่ไปซื้อเครื่องประดับที่เป็นทองเค ผู้ซื้อควรถามผู้ขายว่าเป็นทองกี่กะรัต จึงจะได้ทราบว่ามีทองคำแท้อยู่มากน้อยเพียงใด

          ทองชุบ หมายถึง โลหะอื่นชุบทองคำแท้ ทองชนิดนี้ไม่ค่อยมีราคา เพราะมีเนื้อทองคำอยู่น้อย มีบางคนเข้าใจผิดว่าทองชุบกับทองเคเหมือนกัน ที่จริงทองชุบกับทองเคนั้นแตกต่างกัน. ทองชุบ เป็นโลหะอื่นที่นำมาชุบทองคำ จึงมีทองหุ้มอยู่ที่ผิวเท่านั้น ส่วนทองเคเป็นเนื้อทองจริง ๆ แต่เป็นทองซึ่งมีโลหะอื่นผสมอยู่

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution