Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  ธงฉาน (๗ มิถุนายน ๒๕๕๕)
 

ธงฉาน

          ธงฉาน คือ ธงที่ชักขึ้นที่เสาหัวเรือ. คำว่า ฉาน แปลว่า ข้างหน้า เช่นในคำว่า หน้าฉาน หมายความว่า หน้าพระที่นั่ง หรือหน้าที่นั่ง เช่น ห้ามเดินตัดหน้าฉาน หมายความว่า ห้ามเดินตัดหน้าที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

          ธงฉาน มีลักษณะเป็นธงไตรรงค์ แต่ตรงกลางมีรูปสมอสอดไว้กลางวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ. สมอ จักร และพระมหามงกุฎ มีสีเหลือง. ธงฉาน จะชักขึ้นที่เสาหน้าเรือพระที่นั่งหรือเรือที่ได้ขึ้นระวางประจำการ เป็นเรือพระที่นั่งและเรือหลวง. เรือรบในขณะประจำการเป็นเรือประจำยามประจำอ่าว จะชักธงฉานขึ้นที่ปลายพรวนขวาของเสาหน้า ถ้าเรือลำนั้นเป็นที่ตั้งของศาลทหารซึ่งกำลังดำเนินการพิจารณาคดีอยู่จะชักธงฉานขึ้นที่เสาก๊าฟ หรือที่ปลายพรวนของเสาหลัง. พรวน คือ เสาที่ร้อยโซ่อยู่ตรงกราบเรือ เพื่อกันคนตกน้ำ.

          นอกจากนี้ ธงฉานยังใช้เป็นธงประจำกองทหารเรือสำหรับเวลายกพลขึ้นบก เมื่อกองทหารเรือกองนั้นไม่มีธงประจำกองด้วย.

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution