Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
  รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา (๒๘ มกราคม ๒๕๕๖)
 

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา

          รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใฝ่ดีว่าเหมือนหามจั่ว และคนที่ใฝ่ชั่วว่าเหมือนหามเสา

          คำว่า จั่ว หมายถึง แผงไม้รูปสามเหลี่ยมใช้ประกบปิดตรงส่วนที่เป็นโพรงทั้งหัวและท้ายของหลังคาเรือนเพื่อป้องกันลม แดด และฝน.  เสา  หมายถึง ไม้ท่อนยาวตลอดลำต้นใช้สำหรับเป็นหลักหรือเป็นเครื่องรองรับเรือน.  จั่ว เป็นไม้เครื่องบนของเรือนมีน้ำหนักเบากว่า เสา ซึ่งเป็นเครื่องรองรับเรือนเป็นท่อนไม้ที่มีน้ำหนักมาก

          สำนวน รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา  เป็นสำนวนหมายความว่า ผู้ที่ใฝ่ดีหมั่นศึกษาเล่าเรียนก็จะมีความรู้  ได้ทำงานตำแหน่งสูงและมีความสุขความเจริญ  ส่วนผู้ที่เกียจคร้านจะต้องทำงานหนัก ได้รับความลำบากกาย เช่น เขาเป็นเด็กดี ขยันเรียน ตอนนี้ได้เป็นถึงนายธนาคาร ต่างกับพี่ชายเอาแต่หนีเรียน เลยต้องมากรรมกรแบกหาม รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสาแท้ ๆ

ที่มา :  บทวิทยุรายการ "รู้ รัก ภาษาไทย"  ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 
ย้อนกลับ
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution