Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก
 

 
 

ชื่อ โลกนีติ-สุตวัฑฒนนีติ(หนังสือหมด)
โดย กองธรรมศาสตร์และการเมือง
ราคา 230 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 2
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 0000  
จำนวนหน้า 565


    

โลกนีติ หนังสือที่ประมวลหลักธรรมคำสอนของโบราณจารย์ชาวอินเดีย จากคัมภีร์ต่าง ๆ สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่ละเรื่องล้วนมีเนื้อหาสาระเป็นคติสอนใจและเสนอแนวทางประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงาม เนื้อหาเป็นคาถาภาษาบาลีอักษรไทย อักษรโรมัน คำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม ๑๖๗ คาถา มีดรรชนีค้นคำภาษาบาลีและภาษาไทย

สุตวัฑฒนนีติ หนังสือที่ประมวลหลักธรรมคำสอนที่เป็นคติสอนใจและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เนื้อหาเป็นคาถาภาษาบาลี โศลกภาษาสันสกฤตอักษรไทย อักษรโรมัน คำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม ๗๓ คาถา/โศลก มีดรรชนีค้นคำภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาไทย

(หนังสือขนาด ๑๙ x ๒๖.๕ ซม. หนา ๕๖๕ หน้า)

  ย้อนกลับ  
  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution