Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 อยากทราบคำอ่านที่ถูกต้อง โดย นิว
 
1. วัดสุทัศนเทพวราราม อ่าน วัด สุ ทัด เทบ พะ วะ รา ราม
2. พระศรีศากยมุนี อ่าน พฺระ สี สาก กะ ยะ มุ นี
3. พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ อ่าน พฺระ พุด ทะ ตฺรี โลก กะ เชด
4. พระพุทธเสฏฐมุนี อ่าน พฺระ พุด ทะ เสด ถะ มุ นี
5. พระธรรมเทศนา อ่าน พฺระ ทำ มะ เทด สะ หฺนา (อ่าน เท สะ นา เมื่อนำหน้าคำสมาสศัพท์ เช่น เทศนาวิธี อ่าน เท สะ นา วิ ที)
6. พระปฐมสมโพธิ อ่าน พฺระ ปะ ถม มะ สม โพด
7. สมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์
อ่าน สม เด็ด เจ้า ฟ้า สิ ริ ราช ชะ กะ กุด ทะ พัน
8. คณะแพทยศาสตร์ อ่าน คะ นะ แพด ทะ ยะ สาด
9. พระบรมราชานุญาต อ่าน พฺระ บอ รม มะ รา ชา นุ ยาด
10. สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช
อ่าน สะ ถา บัน กาน แพด สะ หฺยา มิน ทฺรา ทิ ราด
11. ไตรภูมกถา อ่าน ไตฺร พูม กะ ถา
12. เวชยันตปราสาท อ่าน เวด ชะ ยัน ตะ ปฺรา สาด
13. ต้นปาริกชาติ อ่าน ต้น ปา ริก กะ ชาด
(ตามคำว่า ศตวรรษิกชน อ่าน สะ ตะ วัด สิก กะ ชน ผู้มีอายุร้อยปี, ศาสนิกชน อ่าน สาด สะ นิก กะ ชน ผู้นับถือศาสนา)
อ่านตาม อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร ของ ราชบัณฑิตยสถาน และอ่านตาม พจนานุกรมภาษาไทย
By : เล็กดา    วันที่ 8 ส.ค. 2555 , 15:26 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 8 ส.ค. 2555 , 20:49 น.
 
ขอบคุณครับ
By : นิว      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 9 ส.ค. 2555 , 05:47 น.
 
ประเทศพม่า เปลี่ยนชื่อประเทศแล้วเป็น Myanmar ในรายชื่อประเทศของราชบัณฑิตยสถานยังใช้ชื่อพม่า ไม่ทราบว่าปัจจุบันราชบัณฑิตยสถานจะยืนยันชื่อนี้หรือไม่ หรือเปลี่ยนไปใช้ชื่ออย่างไร
By : พฤหัส ไวยสุศรี      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 9 ส.ค. 2555 , 13:42 น.
 
อ่าน การเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ของเมียนมาร์ ของ หอการค้าไทย
http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=3603
By : วานะพุด      

ความคิดเห็นที่ 4  วันที่ 25 ส.ค. 2555 , 16:42 น.
 
ชื่อประเทศพม่า ปัจจุบันราชบัณฑิตยสถานได้แก้ไขตัวสะกดภาษาไทยของชื่อประเทศแล้วเป็น "เมียนมา" และให้ใช้ว่า "พม่า" ก็ได้ แต่กรณีที่เรียกอย่างเป็นทางการจะใช้ว่า "สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา" เพียงชื่อเดียว แต่ทั้งนี้ การเขียนตัวสะกด "เมียนมา" ยังไม่ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
By : นางนฤมล นุชวานิช นักวรรณศิลป์ชำนาญการ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution