Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 พิธีฯ 12
 
ขั้นตอนการทำพิธีฯ 12 สิงหา ทำอย่างไรบ้างครับ
- เรียนเชิญประธานในพิธี เปิดกรวย
ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง
พานพุ่มเงิน และกล่าวราชสดุดี ถวายพรพรชัยมงคล
...1ไม่ทราบว่าใช้คำถูกต้องหรือไม่
2 การวางพานพุ่มต้องมีคำว่า ถวายเครื่องราชสักการะ ด้วยหรือไม่
By : พิธีกรจำเป็น    วันที่ 8 ส.ค. 2555 , 20:48 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 9 ส.ค. 2555 , 10:24 น.
 
พิธีลงนามและประชุมสดุดีถวายพระพร
ลำดับพิธี
เวลา...... - จัดโต๊ะและเก้าอี้ให้ข้าราชการและประชาชนลงนามถวายพระพรก่อนที่ประธานพิธีจะเดินทางมาถึง (ยกเว้นว่า ไม่มี)
เวลา...... - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันเข้าแถวโดยเรียบร้อย
- ประธานพิธีเดินทางมาถึงแล้ว เข้านั่งที่โต๊ะลงนามถวายพระพร (ยกเว้นว่า ไม่มี)
- ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะแล้วถอยออกมา ถวายความเคารพ ๑ ครั้ง พร้อมกับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ ๑ ครั้ง
พิธีกรใช้ว่า \"เรียนเชิญประธานพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ\"
- ประธานอ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ
พิธีกรใช้ว่า \"เรียนเชิญประธานพิธี อ่านสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล\"
- จบแล้ว วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (ยกเว้น ไม่มีวงดุริยางค์ ให้ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- ประธานและและผู้ร่วมพิธี ถวายความเคารพพร้อมกัน เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องจบแล้ว
- เสร็จพิธี -
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และอุปกรณ์ ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๑. ประดับธงชาติในที่ประชุมให้สวยงาม ติดตั้งพระปรมาภิไธยย่อ ภปร และตามประทีปโคมไฟ ตามระเบียบปฏิบัติราชการ
๒. จัดตั้งขาหยั่งวางพระบรมฉายาลักษณ์
๓. จัดโต๊ะหมู่ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
-โต๊ะหมู่ตัวกลางบนสุด วางพระบรมฉายาลักษณ์
-โต๊ะหมู่ตัวกลางแถวล่าง วางพานกรวยธูปเทียนแพ
-โต๊ะหมู่ตัวอื่น ไ วางพานพุ่ม หรือ แจกันดอกไม้
๔. จัดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร พร้อมอุปกรณ์ ๑ ที่
๕. ผู้ลงนาม ข้าราชการแต่งเครื่องแบบขาวปกติ และ ประชาชนแต่งกายสุภาพ
By : แพรวพราว      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 11 ส.ค. 2555 , 17:50 น.
 
-โต๊ะหมู่ตัวกลางบนสุด วางพระบรมฉายาลักษณ์

ไม่ใช่ภาษาทีดี

น่าจะใช้ว่า

-โต๊ะหมู่ตัวกลางบนสุด ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์

By : เกรงใจ      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 12 ส.ค. 2555 , 18:12 น.
 
เพื่อความเข้าใจตรงกันของความคิดเห็นที่ 1 กับ ความคิดเห็นที่ 2
ประดิษฐาน [ปฺระดิดสะถาน] เป็นคำกริยา หมายถึง ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) เช่น นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา, แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง เช่น ประดิษฐานไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี.
By : สรุป      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution