Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 ขอทราบความว่า Values แปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
 
ผมรู้สึกสับสน เมื่ออ่านหนังสือแปล จากภาษาต่างประเทศ
คำว่า Values บางตำรา แปลว่า ค่านิยม บางเล่มแปรว่า คุณค่า เช่น คำว่า cooperative values ควรแปลเป็นภาษาไทย ว่า ค่านิยมสหกรณ์ หรือ คุึณค่าสหกรณ์ Core values ควรแปลว่า ค่านิยมหลัก หรือ คุณค่าหลัก
By : กัลกี    วันที่ 30 ก.ย. 2555 , 15:07 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 1 ต.ค. 2555 , 14:01 น.
 
value มีคำแปลมากมาย
ค่า ตีราคา ตีราคาสูง ราคา นิยม พอใจ รักใคร่ สรรเสริญ
ค่าตอบแทน คุณประโยชน์ ความสำคัญ ประมาณค่า ประเมินค่า
คำนวณค่าเป็นเงิน ให้ความสำคัญ ให้เกียรติ นับถือยิ่ง
cooperative value คุณประโยชน์ร่วมกัน
core value แกนสำคัญ
By : แปลใหม่      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 4 ต.ค. 2555 , 23:50 น.
 
ค้นเจอแล้วครับ
cooperative แปลว่า สหกรณ์
values แปลว่า ค่านิยม มีตัว s ตามหลัง
value แปลว่า คุณค่า ไม่มีตัว s ตามหลัง

อ้างอิง พจนานุกรไทย - อังกฤษ ฉบับปรับใหม่ให้ทันโลก พิมพ์ครั้งที่ 2 เขียนโดย
ดำเนินการเด่น J.D. (ฮาร์วาร์ด) และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก MA.. (เคมบริดจ์)
By : กัลกี      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 16 ต.ค. 2555 , 15:34 น.
 
         คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ได้บัญญัติศัพท์และอธิบายความหมายของคำ value ไว้นี้

value
          ๑. มูลค่า : การที่ของสิ่งหนึ่งจะแลกเปลี่ยนกับของสิ่งอื่น โดยการวัดมูลค่าอาจแบ่งได้ ๒ ลักษณะ คือ เป็นมูลค่าในการใช้สอย (value in use) กับมูลค่าในการแลกเปลี่ยน (value in exchange) มูลค่าที่เกิดจากประโยชน์ในการใช้สอยจะวัดจากความพอใจหรืออรรถประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับและความเต็มใจที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น ส่วนมูลค่า ในการแลกเปลี่ยน คือราคา (price) ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้านั้นในตลาด สำหรับการวัดมูลค่าของสินค้า หรือบริการในการบันทึกทางการบัญชี คือ ผลคูณของราคา (P) กับ ปริมาณ (Q) [ดู labour theory of value  ประกอบ]

          ๒. คุณค่า : สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง

          ๓. ค่านิยม : สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง

         ส่วนคำ cooperative values นั้นไม่ได้บัญญัติไว้

By : นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์นอก นักวรรณศิลป์ชำนาญการ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution