Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 Testosterone ทับศัพท์ภาษาไทยเขียนอย่างไร
 
Testosterone ทับศัพท์ภาษาไทยเขียนอย่างไร

ผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะค่ะ
By : มิ้ม    วันที่ 14 ม.ค. 2556 , 11:02 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 14 ม.ค. 2556 , 12:04 น.
 
เทสโทสเตอโรน

ค้นจาก ศัพท์บัญญัติวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน
ตามนี้ครับ
http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php
By : อดุลย์      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 14 ม.ค. 2556 , 14:32 น.
 
ศัพท์บัญญัติวิชาการ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ testosterone
ศัพท์บัญญัติ เทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง)
สาขาวิชา : ปรับปรุง แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔
ก่อนนำไปใช้ โปรดตรวจสอบกับเอกสารหรือหนังสืออีกครั้ง
By : หนุน      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 21 ม.ค. 2556 , 14:54 น.
 
อาศัยหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และการอ่านออกเสียงในพจนานุกรมภาษาต่างประเทศของ Chambers 21th Century Dictionary และ Dorland\’s Illustrated Medical Dictionary 31st edition ประกอบกันแล้วเห็นควรเขียนทับศัพท์ดังนี้ testosterone เทสทอสเทอโรน (การทับศัพท์คำนี้ไม่ตรงกับคำทับศัพท์ในเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ปรับปรุงใหม่ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น)
By : นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป์ชำนาญการ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution