Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 คำควบกล้ำ กับ อักษรควบ
 
อยากทราบว่า "คำควบกล้ำ" กับ "อักษรควบ"เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ขณะนี้กำลังสับสน กรุณาอธิบายด้วยค่ะจะเป็นพระคุณ
By : ครูชั้นป.6    วันที่ 1 ก.ค 2551 , 17:33 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 1 ก.ค 2551 , 18:39 น.
 
กล้ำ [กฺล้ำ] ก. ควบ เช่น กล้ำอักษร อักษรกล้ำ, ทําให้เข้ากัน, กลืนกัน,
เช่น กล้ำเสียง เสียงกล้ำ, มีโทษอันหนึ่งไซร้ กลบกล้ำพันคุณ.
(โลกนิติ), คือดั่งปากเว้นกล้ำ แกล่เหมี้ยงหมากพลู. (โลกนิติ),
กัลยาจะกล้ำอําความตาย. (อิเหนา).

คำควบกล้ำ หมายถึง "คำ" ที่ประสมกับ ร ล ว ออกเสียงกล้ำกัน

ส่วน อักษรควบ หมายถึง "ตัวอักษร"ที่ประสมกับ ร ล ว ออกเสียงกล้ำกัน

อักษรควบคำไทยแท้ในภาษาไทย มี ๑๑ เสียง ได้แก่
กร กล กว เช่น กรับ กลาย กวาง
ขร คล ขว เช่น ขรุขระ คลาย ขวา
ตร เช่น ตรา
ปร ปล เช่น ปรุง ปลาย
พร ผล เช่น พร้า ผลาญ

ฉะนั้น คำควบกล้ำ และ อักษรควบ เหมือนกัน ต่างกันเพียงว่าคำแรกเน้น "คำ" ส่วนคำหลังเน้น "ตัวอักษร"
By : อรรถวิทย์ รอดเจริญ      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 2 ก.ค 2551 , 08:26 น.
 
อันนี้ก็ต้องมาตีความกันก่อน ถ้าพูดถึงคำว่า "คำ" ก็คือเสียงพูดที่พูดออกมาแล้วมีความหมายเราเรียกว่า "คำ" ทีนี้คำว่า คำควบกล้ำ ก็น่าจะเป็นคำที่มีการกล้ำของพยัญชนะ ร-ล-ว เช่น กราบ กลับ กวาง เป็นต้น เราเรียกว่า "คำควบกล้ำ" เพราะเมื่อมีการอ่านออกมาแล้วจะออกเสียงกล้ำกันหรือควบกัน แต่ถ้าเราเปล่งเสียง ว่า กรุ้ กริ กรือ มันไม่เรียกว่าคำ แต่จะกลายเป็นพยางค์ไป
ส่วนคำว่า "อักษรควบ" ก็น่าจะมาจากการแต่งตำราของคนบางคนที่ใช้คำให้แตกต่างออกไป แต่ถ้ามาดูคำว่าอักษรควบแล้ว ก็น่าจะเป็นไปทางที่ การกำหนดอักษรควบให้ หามาเป็นคำควบกล้ำมากกว่า เช่น
จงหาคำจากอักษรควบกล้ำ ต่อไปนี้
1. กร =
2. ตร =
3. คว =
เป็นต้น
เพราะฉะนั้นน่าจะใช้คำว่า "คำควบกล้ำ" จะชัดเจนกว่า
แต่กระนั้นก็อย่าไปเครียดเลย ขอให้สอนเด็กให้รู้ก็พอว่า คำควบกล้ำมีอะไรบ้างและมีกี่ประเภท ที่สำคัญจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนี้คือให้ เน้นให้เด็ก อ่านถูกและออกเสียงถูกและเขียนเป็นว่าคำว่าอะไรกล้ำด้วยตัวพยัญชนะอะไร คำควบกล้ำไม่แต่เป็นอย่างไร มากกว่า อย่าไปเครียด ไปเครียดว่าเด็กจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดมากกว่า อีกอย่างให้คุณครูลองไปเปิดดูพจนานุกรมฉบับ 2542 ก็จะทราบที่มาที่ไป
By : อนันทเศรษฐี      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 2 ก.ค 2551 , 08:59 น.
 
อักษรควบคืออักษร ๒ ตัวที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นในคำนั้น ๆ ถ้าหากอักษรควบออกเสียงกล้ำก็เรียกว่า "ควบกล้ำ" หรือ "ควบแท้" เช่น กราบ คว่ำ เปลี่ยน ถ้าออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกก็เรียกว่า "ควบไม่แท้" เช่น ศรี จริง สร้อย แต่ถ้าออกเสียงโดยพยัญชนะต้นตัวที่ออกผันวรรณยุกต์ตามพยัญชนะต้นตัวแรกก็เรียกว่า "อักษรนำ" เช่น หยาด อย่า
By : ปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ ๔      

ความคิดเห็นที่ 4  วันที่ 2 ก.ค 2551 , 15:27 น.
 
คำว่า "อักษรควบ" อยู่ในตำราของพระยาอุปกิตศิลปสาร ในหนังสือหลักภาษาไทย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์

อักษรควบ เน้นอักษร เช่น ปฺร- กฺร-
คำควบกล้ำ เน้นคำ เช่น ปราบ กราบ

สั้น ๆ ง่าย ๆ
By : อรรถวิทย์ รอดเจริญ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution