Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 วุฒิบัตร / สัมฤทธิบัตร / เกียรติบัตร/ ประกาศนียบัตร ใช้แตกต่างกันอย่างไร
 
จะทำ -------------บัตรให้ผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น หลักสูตร40 ชั่วโมง จะเลือกใช้สั คำไหนดีครับ
By : น้ำมนต์    วันที่ 11 ส.ค. 2551 , 10:05 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 12 ส.ค. 2551 , 10:26 น.
 
วุฒิบัตร หมายถึง ใบแสดงชั้นความรู้ นิยมใช้ในกรณี การจัดอบรม ศึกษา เรียนรู้ ระยะสั้น ๆ
สัมฤทธิบัตร หมายถึง ใบแสดงความสำเร็จในกิจกรรมใดใด นิยมใช้ในกรณี การสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ
เกียรติบัตร หมายถึง ใบแสดงความยกย่อง ชื่นชม ยินดี นิยมใช้ในกรณียกย่องชมเชย การทำความดี การบริจาคสิ่งของ เงินทอง หรือการเชิดชูเกียรติใดใด
ประกาศนียบัตร หมายถึง ใบแสดงชั้นความรู้อันควรประกาศให้ทราบ ใช้ในกรณีการจบการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดชัดเจน มีระยะเวลาการศึกษา มีลำดับขั้นตอน เช่น ประกาศนียบัตรการศึกษา (ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา, อาชีวศึกษา ฯลฯ )
By : ข้าวสารเสก      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 13 ส.ค. 2551 , 08:44 น.
 
ขอบคุณครับคุณ ข้าวสารเสก จะได้เลือกใช้ให้ถูกต้อง ตรงความหมายต่อไปครับ
By : น้ำมนต์      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution