Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 ขี้เหนียว กับ ขี้ตืด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
 
พอดีว่าผมสอนเรื่องคำสุภาพเจอตำราบางเล่มให้คำสุภาพดังนี้
1. ขี้เหนียว - เหนียวแน่น
2.ขี้ตืด - ตระหนี่
แต่ผมคิดว่าคำสุภาพในข้อ 1 น่าจะไม่ตรง น่าจะเป็น
ข้อ 2 ที่ให้คำสุภาพได้ทั้ง 2 คำมากกว่า
กระนั้นก็เลยมาเข้าคำถามที่ว่า 2 คำนี้เหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรใรฐานะคำ ว่าขี้เหนียว กับ ขี้ตืด
By : กฤตินนท์    วันที่ 15 ส.ค. 2551 , 16:08 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 17 ส.ค. 2551 , 11:58 น.
 
ขี้เหนียว ขี้ตืด หมายถึง ตระหนี่ เหมือนกันทั้งสองคำ
By : ผู้ชมเว็บ      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 20 ส.ค. 2551 , 20:54 น.
 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามคำว่า ขี้เหนียว และ ขี้ตืด ไว้ดังนี้
ขี้เหนียว ว. ตระหนี่, ขี้ตืด ก็ว่า.
ขี้ตืด (ปาก) ว. ตระหนี่, ขี้เหนียว ก็ว่า.

By : พรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution