Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 เนื้อเพลงสรรสริญพระบารมี
 
เนื้อเพลงสรรสริญพระบารมีที่ใช้ในปัจจุบันนี้ค่ะ เป็นคำประพันธ์ชนิดใดคะ เป็นคำฉันท์หรือเปล่าใครทราบช่วยบอกด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย
By : อยากทราบจริง ๆ ค่ะ    วันที่ 26 ธ.ค. 2551 , 06:03 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 26 ธ.ค. 2551 , 10:00 น.
 
ไม่ใช่คำประพันธ์ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ หรือ ร่าย หรอกครับ แต่เป็นเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทำนองเพลง
By : ปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ ๔      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 26 ธ.ค. 2551 , 10:04 น.
 
เพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยแรกจะแต่งเป็นโคลง โดยพระยาศรีสุนทร
โวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ได้ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ และพระบาทสมเด็จพระมง
กุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ปรับปรุงใหม่
อ่านจาก "เกร็ดโบราณประเพณีไทย" ส.พลายน้อย
By : ผู้ชมเว็บ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution