Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 คำควบกล้ำไม่แท้ ถือเป็นคำควบกล้ำหรือไม่ครับ
 
คำควบกล้ำไม่แท้ ถือเป็นคำควบกล้ำหรือไม่ครับ
By : ggggmmmm    วันที่ 7 ก.พ. 2553 , 20:00 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 8 ก.พ. 2553 , 08:45 น.
 
ควบไม่แท้ ถือว่าเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นควบ แต่ไม่ใช่คำควบกล้ำ เพราะควบ "กล้ำ" ต้องเป็นควบแท้เท่านั้น
By : ปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ปฏิบัติการ      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 8 ก.พ. 2553 , 10:08 น.
 
ขออนุญาตเพิ่มเติม
เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับคุณปิยะพงษ์เกี่ยวกับความหมายของคำว่า "ควบ"

แต่เมื่อค้นคว้าข้อมูลพบว่า
รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ เรียกคำควบไม่แท้ อยู่ในคำควบกล้ำ
(จากคลังความรู้) และ รศ.ดร.สุนันท์ อัญชลีนุกูล แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
ผู้เขียนตำรา "ระบบคำภาษาไทย" ก็จัดคำควบไม่แท้ อยู่ในหมวดคำ
ควบกล้ำ (หน้า ๘๗)

ดังนั้น กระผมเห็นว่าการจัดให้คำควบไม่แท้ อยู่ในหมวดคำควบกล้ำนั้น
ผู้จัดให้ความสำคัญแก่รูปของคำ (ตามแนวคิดไวยากรณ์ดั้งเดิม) มิใช่เรื่อง
เสียงที่เปล่งออกมา (ตามแนวคิดภาษาศาสตร์)

เสนอไว้เพื่อใคร่ครวญครับ
By : ดิว      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 13 ก.พ. 2553 , 20:10 น.
 


ขออธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านไม่มากก็น้อย

สำหรับผม ผมคิดว่าทั้งควบกล้ำแท้ และไม่แท้ ล้วนแต่เป็น "ควบกล้ำ" ทั้งสิ้น
เพราะตราบใดที่รูปเขียน เขียนพยัญชนะสองตัวซ้อนกันในคำ เช่น /กร-/ ในคำว่า"กรง" /คว-/ในคำว่า"ความ" /พล-/ในคำว่า"พลิก"
หรือ /ทร-/ในคำว่า"ทราบ" ออกเสียงว่า "ซาบ" /จร-/ในคำว่า"จริง" ออกเสียงว่า "จิง"

คำควบกล้ำของไทยจะปรากฏแต่เฉพาะตำแหน่งต้นคำ(พยัญชนะต้น) ไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่มีทั้งต้นคำและท้ายคำ(ตัวสะกด) เช่น draft พยัญชนะต้นควบคือ /dr/ พยัญชนะท้ายควบคือ /ft/

ต่อมาเรามาพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำควบกล้ำแท้ และไม่แท้
สังเกต/กร-//คว-//พล-/ เมื่อเราออกเสียงคำตัวอย่างที่กล่าวไป เสียงที่ปรากฏออกมาจะมีสองเสียงพร้อมกัน แต่ใน/ทร-//จร-/ เมื่อออกเสียงจะมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้น ทร>ซ และ จร>จ ที่กล่าวมานี่เป็นการพิจารณาว่า ควบกล้ำไหนแท้ ควบกล้ำไหนไม่แท้ เพราะถ้า"แท้"จะออกเสียงสองเสียงพร้อมกัน แต่ถ้า"ไม่แท้" แม้จะมีรูปซ้อนกันสองรูปก็ตาม แต่ก็ออกเสียงเพียงเสียงเดียว

แต่อาจมีข้อกังขาตามมาว่า ทำไมบางครั้งเราก็พบ /ทร-/ ออกเสียง ควบกล้ำเป็น >ทร ก็มี ออกเสียงเป็น ซ ก็มี กล่าวคือ ทร ที่ออกเป็นเสียง ซ (ลองกลับไปท่อง "ทรุดโทรมทราบทรามทราย" ดูนะครับ)หรือ จร ที่ออกเป็นเสียง จ นั้น เป็นคำที่เราแลกรับหยิบยืมมาจากภาษาเขมร ส่วน ทร ที่ ออกเสียงควบเป็น/ทร/ เช่น อินทรา (ไม่อ่านออกเสียงเป็นอินซา) เพราะคำเหล่านี้เรายืมสันสกฤตมา

ต่อไปขอต่อยอดจาก"คุณดิว"นะครับ ในเรื่องภาษาศาสตร์
ทฤษฎีภาษาศาสตร์แบ่งกว้างได้ ๓ แบบ คือ
๑ แนวไวยากรณ์ดั้งเดิม (เน้นการศึกษาเสียงและความหมายเป็นสำคัญ)
๒ แนวไวยากรณ์โครงสร้าง (เน้นศึกษารูปของภาษาและระบบไวยากรณ์เป็นสำคัญ)
๓ แนวไวยากรณ์ปริวรรตหรือแนวไวยากรณ์สมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญของทั้ง ไวยากรณ์ ส่วนเสียง และส่วนความหมาย

เมื่อต้องการเชื่อมโยงกับ "ควบกล้ำ" ถ้ามองตามแนวภาษาศาสตร์แบบไวยากรณ์ดั้งเดิม ซึ่งพิจารณาจากเสียงเป็นสำคัญ เราก็จะว่า ควบกล้ำแท้ ๆ จะต้อง ได้ยินเสียงพยัญชนะควบเหล่านั้นที่เปล่งออกมา ดังนั้น
/ทร/ /จร/ จึงไม่เป็นควบกล้ำตามแนวไวยากรณ์ดั้งเดิม

เมื่อใช้แนวไวยากรณ์โครงสร้าง ซึ่งพิจารณาจากรูปของภาษาที่ปรากฏในลักษณะตัวอักษร เราพบว่า /ทร/ /จร/ แม้จะออกเสียงเพียงเสียงเดียวตามที่กล่าวไปแล้ว แต่เมื่อพิจารณารูปภาษา มี สองรูป จึงทำให้สิ่งนี้ถือเป็นควบกล้ำ และให้ความแตกต่างระหว่าง ควบกล้ำทั้ง ๒ แบบ ในคำว่า ควบกล้ำแท้ และควบกล้ำไม่แท้ นั่นเอง

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วย และถ้ามีผู้รู้แนะนำเพิ่มเติม จะเป็นประโยชน์ยิ่งครับ
By : Uprising Me เด็กโบราณ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution