Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 คำว่า "ขวนขวาย" อ่านว่าอะไร
 
คำว่า ขวนขวาย อ่านว่าอะไรคะ
1อ่านว่า ขวน-ขวาย โดยที่ ข และ ว ควบกันไปเลยเป็น คว๋น-ขวาย

2อ่านว่า ขวน-ขวาย โดยที่ อ่านตามตัวเลยเป็น ค๋วน-ขวาย

(ขอใช้"ค"เพื่อการอธิบายนะคะ)

ปกติเราอ่านแบบที่1ค่ะ อ่านมาตลอด จนเพิ่งไปเรียนพิเศษวิชาภาษาไทยมา เพื่อนและครูที่เรียนพิเศษเค้าอ่านแบบที่2 เราก็พยายามบอกว่ามันอ่านแบบที่1เค้าก็บอกว่าแปลก ทำไมอ่านอย่างนั้น กลับมาบ้าน เปิดพจนานุกรม ก็อ่านแบบที่1 แต่ก็ไม่แน่ใจ ช่วยไขข้อข้องใจด้วยนะคะ

อีกคำถามหนึ่ง
คำว่า "ค่ะ" อ่านออกเสียงวรรณยุกต์โท หรือวรรยุกต์เอกคะ

By : จอมขวัญ    วันที่ 21 พ.ย 2553 , 10:11 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 22 พ.ย 2553 , 12:10 น.
 
ขวนขวาย อ่าน ขฺวนขวาย ออกเสียง ข สั้น เร็ว ๆ ควบ วน, เริ่มด้วยการออกเสียง ขะ+ว๋น)
By : ส้อม      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 22 พ.ย 2553 , 21:13 น.
 
ก้า เป็นอักษรกลาง คำเป็น เสียงโท
ข้า เป็นอักษรสูง คำเป็น เสียงโท
คั่ก เป็นอักษรต่ำ คำตาย เสียงโท
ถ้าเทียบ ค่ะ กับ คั่ก ค่ะ อ่านออกเสียงวรรณยุกต์โท
By : ราตรี      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 23 พ.ย 2553 , 12:18 น.
 
ขวนขวาย กังวล
ในภาษาเขมร ขฺวล (อ่านควบกล้ำ ข กับ ว) เวลาเขียน ว จะอยู่ใต้ ข (เป็นเชิง=เท้า) ข(ว)ล เป็นคำกริยา มีคำนามว่า กังวล (ขฺวล แผลง เป็น กังวล) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า concern (tv.) ขวนขวาย (ขฺวนขฺวาย) เขมรเขียน ข(ว)ล ข(ว)าย ในวงเล็บคือเชิง อ่านออกเสียง ขฺว ควบกัน (จึงไม่ใช่สระอัว) ขฺวลขฺวาย เป็นคำคุณศัพท์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า concerned (adj)
เล่าสู่กันฟัง(ครั้งที่ 2)

By : สมคิด      

ความคิดเห็นที่ 4  วันที่ 7 ธ.ค. 2553 , 19:34 น.
 
1. อ่าน แบบอักษรควบนะครับ
2. คะ พื้นเสียงเป็นเสียง ตรี ผันเอก ได้ เสียงโท ไม่ต้องกังวลการอ่านผมมีความรู้สึกมันจะออกเสียงชินไปในลักษณะคำที่เราพูดอยู่ประจำ
By : นายประทีป วัฒนสิทธิ์      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution