Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 ลักษณนาม
 
ราชบัณฑิตฯกำหนดลักษณนาม
เตารีด (ชนิดใส่ถ่านหรืออังไฟ) - ลูก, ใบ
เตารีดไฟฟ้า- อัน
ถ้าใช้ลักษณนามที่เสนอน่าจะใช้ได้หรือไม่ครับ
- เตารีดใช้ถ่าน น่าจะใช้ลักษณนาม เตา
- เตารีดไฟฟ้า น่าจะใช้ลักษณนาม เครื่อง เพราะมี
อุปกรณ์ส่วนประกอบไฟฟ้าอยู่ภายใน
***- หากเตารีดใส่ถ่าน ใช้-ลูก,ใบ เตารีดไฟฟ้าก็น่าจะ
ใช้- ลูก,ใบ ได้
- ส่วนเตารีดไฟฟ้า ใช้-อัน เตารีดใส่ถ่าน ก็น่าจะ
ใช้ -อัน ได้
หมายความว่า เตารีดทั้งที่ใส่ถ่านและไฟฟ้า น่าจะ
ใช้ลักษณนามเหมือนกันได้ เพราะรูปร่างหน้าตา
และวัตถุประสงค์ก็เหมือนๆกัน ต่างกันเพียงเป็น
ของใช้ต่างยุคสมัยเท่านั้นเอง


By : พีร์ บีพีเค    วันที่ 18 ม.ค. 2554 , 06:46 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 18 ม.ค. 2554 , 09:28 น.
 
เตารีด ชนิดที่ใส่ถ่านไม้หรืออังไฟ น่าจะใช้ลักษณนามว่า เตา
เตารีด ชนิดที่ใช้ไฟฟ้าแบบยกไปมาได้ น่าจะเรียกว่า ตัว
By : วิกานดา      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution