Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 อัตลักษณ์ กับเอกลักษณ์
 
อัตลักษณ์ กับเอกลักษณ์ ใช้ต่างกันอย่างไร
By : เตือนใจ    วันที่ 28 ก.พ. 2554 , 15:27 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 28 ก.พ. 2554 , 16:15 น.
 
click http://www.royin.go.th/th/webboardnew/answer.php?GroupID=&searchKey=&searchFrom=&searchTo=&PageShow=8&TopView=&QID=2573
By : Tank      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 28 ก.พ. 2554 , 20:23 น.
 
คำว่า \"อัตลักษณ์\" มาจากภาษาอังกฤษว่า identity หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวตน ที่มีความโดดเด่น เช่น คนไทยมุสลิมจะมีอัตลักษณ์ของเขาที่ต่างจากไทยพุทธ ทั้งในด้านความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา ภาษา และขนบธรรมเนียมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
\"เอกลักษณ์\" (unique, outstanding) น่าจะหมายถึงความโดดเด่น ลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร เช่น เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยได้แก่ รอยยิ้ม ความอ่อนโยน อัธยาศัยไมตรี และรักสงบ (อย่างน้อยก็เท่าที่เคยเห็นมา)
By : ดุสิต      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 28 ก.พ. 2554 , 20:31 น.
 
อัตลักษณ์ - ความเป็นตัวตน หมายถึง ลักษณะที่แสดงหรือบ่งบอกถึงความเป็นตนเอง
หรืออาจหมายถึง องค์ประกอบ/ภาพรวมที่แสดงให้ทราบว่าเป็นอะไร อย่างไร
เอกลักษณ์ - ลักษณะหรือสภาวะเฉพาะที่เด่นชัด เป็นส่วนสำคัญที่เจาะจงอย่างใด
อย่างหนึ่งอาจเหมือนหรือต่างจากผู้อื่น สิ่งอื่นก็ได้
เมื่อใช้ อัตลักษณ์ ก็คือภาวะหรือสถานะเฉพาะตน
เอกลักษณ์ ก็คือสภาพหรือภาวะที่เด่นชัดสำคัญ
เช่น อัตลักษณ์ของคนไทย ผิวคล้ำ ผมดำ อดทน ความเป็นอยู่เรียบง่าย ฯลฯ
เอกลักษณ์ของคนไทย คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส
(ผมว่าตามรูปศัพท์ที่เข้าใจเอาเองนะครับ)
By : พีร์ บีพีเค      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution