Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 การนับเลขภาษาบาลีสันสกฤต 100-10000000
 
อยากทราบว่าภาษาบาลีสันสกฤตนับเลข
100 - 10000000 ยังไงครับ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
By : goku    วันที่ 21 มิ.ย 2554 , 12:41 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 21 มิ.ย 2554 , 15:03 น.
 
100 สต, สตะ (ป., ส. ศต)
1,000 สหัส, สหัสสะ (ป., ส. สหสฺร)
10,000 ทศสหัสสะ
100,000 สตสหัสสะ
1,000,000 ทศสตสหัสสะ
10,000,000 โกฎิ
By : หทัยพร ให้หายไว      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 21 มิ.ย 2554 , 16:32 น.
 
อยุต, นหุต = หมื่น
ลกฺษ, ลกฺข = แสน
นิยุต, ปฺรยุต = ล้าน

By : ดุ่ย      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 22 มิ.ย 2554 , 16:13 น.
 
นหุต ๑ [นะหุด] ว. หมื่น (ป.)
นหุต ๒ [นะหุด] น. ชื่อสังขยา = ๑๐,๐๐๐,๐๐๐๔ หรือ ๑ มีเลข ๐ ตามหลัง ๒๘ ตัว (ป.)
(๑ มีเลข ๐ ตามหลัง ๒๘ ตัว = ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐)
นิยุต (แบบ) น. สังขยาจำนวนสูงเท่ากับล้าน (ป.)
สังขยา ๑ [ขะหฺยา] น. การนับ การคำนวณ. (ป. สงฺขฺยา; ส. สํขฺยา).
By : พิสูจน์      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution