Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 

Log in เพื่อแสดงความคิดเห็น    สั่งพิมพ์หน้านี้ 
 ศัพย์ทางการแพทย์
 
acute coronary syndrome แปลเป็นไทยว่า

antiplatelet แปลเป็นไทยว่า
By : นิวัติ    วันที่ 30 ธ.ค. 2554 , 12:12 น.     

ความคิดเห็นที่ 1  วันที่ 30 ธ.ค. 2554 , 14:43 น.
 
acute ศัพท์บัญญัติแพทยศาสตร์ (โรค) ปัจจุบัน, เฉียบพลัน
syndrom ศัพท์บัญญัติแพทยศาสตร์ กลุ่มอาการ
platelet ศัพท์บัญญัติแพทยศาสตร์ เกล็ดเลือด
anti ศัพท์พจนานุกรมอังกฤษไทย ปฏิปักษ์
coronary ศัพท์พจนานุกรมอังกฤษไทย หัวใจตีบ
acute coronary syndrome แปลเป็นไทยว่า กลุ่มอาการหัวใจตีบเฉียบพลัน
antiplatelet แปลเป็นไทยว่า ต่อต้านเกล็ดเลือด
(anti- เป็น prefix คือ ส่วนของคำที่เมือ่นำมาวางหน้ารากคำแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของคำได้)
ท่านสามารถดูศัพท์บัญญัติได้จากแถบศัพท์บัญญัติวิชาการด้านบนซ้ายมือ

By : อุดม      

ความคิดเห็นที่ 2  วันที่ 30 ธ.ค. 2554 , 21:11 น.
 
ขอบพระคุณแทนท่านผู้ถาม ที่ช่วยให้ผมพลอยได้ความรู้ไปด้วยครับ

แต่ชื่อกระทู้ที่ว่า ศัพย์ทางการแพทย์ นั้น คำว่า ศัพย์ (ย ยักษ์ การันต์) สะกดผิดนะครับ
ที่ถูกคือ ศัพท์ (ท ทหาร การันต์)

สังเกตเห็นว่า คำนี้มีผู้นิยมเขียนผิดมานานแล้ว ทุกวันนี้ก็ยังมีผู้นิยมเขียนผิดอยู่ แต่น้อยลงไป
ทักท้วงกันไว้ เพื่อจะมีใครบังเอิญมาจำไปเขียนตามครับ
By : นาวาเอกทองย้อย      

ความคิดเห็นที่ 3  วันที่ 5 ม.ค. 2555 , 22:55 น.
 
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ
By : นิวัติ      


  แสดงทั้งหมด  

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution